Osteoporoza

Osteoporoza (zwyrodnienie kości) jest zespołem, w trakcie którego stale zmniejsza się masa kości. Szkielet staje się coraz bardziej niestabilny i porowaty, a ryzyko złamań kości wzrasta. Osteoporoza atakuje cały szkielet, ale jej wpływ może być większy w konkretnych obszarach.

U osób starszych zmniejsza się masa kostna, razem z często obniżonym poziomem aktywności fizycznej. Osteoporozę powodują zaburzenia metabolizmu, tak że naturalny proces degeneracji tkanki kostnej jest przyspieszony w wyniku braku równowagi pomiędzy odbudową kości a utratą ich masy.


Przyczyny

Przyczyny osteoporozy leżą w zmienionym metabolizmie kości lub w nieodpowiednim, mechanicznym lub mięśniowym odkształceniu materiałów kostnych. W miarę starzenia się, mięśniowe bodźce, które odkształcają kości za pomocą ścięgien zmniejszają się. Prędkość ruchu i wydajność również zmniejszają się z wiekiem. Dlatego podczas pomiaru masy kostnej często obserwuje się także zmniejszenie przekroju mięśni w miejscu pomiaru.

Przyczynami osteoporozy wtórnej są choroby, które zakłócają metabolizm i/lub równowagę hormonalną. Inne możliwe powody obejmują przyjmowanie leków przez długi czas lub nadmierne spożywanie alkoholu i nikotyny. Osteoporoza pierwotna występuje bez dostrzegalnych bezpośrednich przyczyn. W zależności od czasu wystąpienia, nazywana jest osteoporozą pomenopauzalną, która występuje po menopauzie lub osteoporoza starcza, która może wystąpić po koło 70 roku życia.

Objawy

Dopóki zmniejszenie masy kości jest niewielkie, nie ma znaczących objawów osteoporozy. Jednak spontaniczne złamania mogą wystąpić w późniejszym stadium, zwłaszcza złamania kręgosłupa. Konsekwencje to ból, zmniejszenie wzrostu oraz inne zaburzenia narządu ruchu. Często wiąże się to ze zmniejszeniem aktywności fizycznej, co pogarsza wydajność mięśni i koordynację, a to wystarcza aby powoduje częstsze upadki.

Diagnoza

Po szczegółowej konsultacji dotyczącej historii choroby następują fizykalne badania składające się z kilku testów dotyczących mobilności, siły mięśni, wydajności mięśni, równowagi i koordynacji. Badanie radiologiczne DXA/pQCT służy do pomiaru i oceny masy kostnej/gęstości kości, a także przekrojów mięśni. Badania rentgenowskie mogą także dostarczyć informacji o istniejących zmianach kostnych.

Terapia

Leczenie zależy od przyczyny i rodzaju osteoporozy. Początkowo ma ona wpływać na metabolizm kości w celu zapobiegania pęknięciom kości. Jeśli już nastąpiło pęknięcie kości na skutek osteoporozy, wymagane jest leczenie intensywne, to znaczy obejmujące również złagodzenie bólu związanego ze złamaniem. Leczenie osteoporozy ma również na celu zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie ewentualnych stałych dolegliwości.

Nieleczone zwyrodnienie kości powoduje, że stają się one coraz bardziej kruche. Rozpoczęcie leczenia osteoporozy jak najwcześniej jest zatem bardzo istotne.

Ortezy mogą pomóc w stabilizacji i prostowaniu kręgosłupa. Poprawiają postawę ciała i aktywują mięśnie tułowia.


Przedstawione produkty są przykładami możliwych do zastosowania ortez. Czy produkt jest rzeczywiście odpowiedni dla Ciebie i czy jesteś w stanie wykorzystać jego pełną funkcjonalność zależy od wielu różnych czynników. Szczegółowe badanie lekarskie będzie miało kluczowe znaczenie w doborze odpowiedniego zaopatrzenia. Twój lekarz lub technik ortopeda zdecydują, jaka orteza jest dla Ciebie najwłaściwsza. Jesteśmy szczęśliwi mogąc Tobie pomagać.


Produkty powiązane