Po Amputacji

Być może po amputacji w Twojej głowie pojawia się pytanie: Co będzie dalej?

Zaraz po operacji Twój ogólny stan zdrowia i proces gojenia rany pooperacyjnej stoją na pierwszym miejscu. Jeśli Twój stan będzie stabilny i nie będzie ku temu żadnych przeciwwskazań można będzie podjąć pierwsze działania mające na celu powrót pacjenta do mobilności. Rozpoczynając proces rehabilitacji warto zwrócić uwagę aby:

  • twój kikut był odporny na obciążenia
  • ból kikuta nie występował wcale lub został zminimalizowany
  • obrzęk na kikucie został zredukowany i jego obwody były ustabilizowane
  • zachowana została pełna ruchomość kikuta

Czas, w którym można rozpocząć proces zaopatrzenia w protezę zależy od Twojego przygotowania i indywidualnych predyspozycji. Twój aktywny wkład i odpowiednie przygotowanie będą miały swoje odzwierciedlenie w przyszłości - pozwolą na szybszy powrót do mobilności. Będzie to wymagać cierpliwości i wytrzymałości, ale im lepiej przyłożysz się do rehabilitacji, tym łatwiej będziesz mógł postawić pierwsze kroki w protezie.


Pielęgnacja kikuta

Przygotuj kikut do noszenia protezy

więcej

Bóle fantomowe

Przyczyny, rodzaje i możliwości terapeutyczne w przypadku występowania bólu fantomowego.

więcej

Pierwsze aktywności

Ćwiczenia po amputacji nogi, rehabilitacja po amputacji, ćwiczenia kikuta

więcej