Po amputacji

Life after amputation - Feridun's experience

Po amputacji w głowie pacjenta często pojawia się pytanie : Co będzie dalej?

Zaraz po operacji ogólny stan zdrowia pacjenta i proces gojenia rany pooperacyjnej stoją na pierwszym miejscu. Jeśli stan zdrowia pacjenta będzie stabilny i nie będzie ku temu żadnych przeciwwskazań można rozpocząć pierwsze działania mające na celu powrót do mobilności. Rozpoczynając proces zaopatrzenia w protezę kończyny warto skupić się na działaniach dążących do tego, aby:

  • kikut był odporny na obciążenia
  • ból kikuta ustąpił całkowicie lub został zminimalizowany
  • obrzęk na kikucie został zredukowany i jego obwody były ustabilizowane
  • zachowana została pełna ruchomość kikuta

Czas, w którym można rozpocząć proces zaopatrzenia w protezę kończyny w dużej mierze zależy od przygotowania oraz indywidualnych predyspozycji pacjenta. Aktywny wkład i odpowiednie przygotowanie napewno będą miały swoje odzwierciedlenie w przyszłości - pozwoli to na szybszy powrót do mobilności. Początkowo będzie to wymagać cierpliwości oraz wytrzymałości, jednak faktem jest, że im lepiej pacjent przyłoży się do całego procesu rehabilitacji, tym łatwiej będzie mógł wrócić do codzienności i aktywnego życia z protezą.

Pobyt pacjenta w szpitalu po amputacji kończyny w dużej mierze zależny jest od przyczyny amputacji i chorób lub urazów współistniejących. Warto porozmawiać z lekarzem prowadzącym, aby zadbać o ciągłość w leczeniu oraz możliwie szybkie rozpoczęcie rehabilitacji ruchowej. W czasie dalszego usprawniania warto mieć na uwadze przyczynę amputacji, aby nie dopuścić do powstania powikłań


Pielęgnacja kikuta

Zmniejszenie obrzęku, terapia uciskowa, pielęgnacja blizny pooperacyjnej, zapobieganie przykurczom oraz hartowanie kikuta. Szczególnie w początkowej fazie po amputacji warto zwrócić uwagę na odpowiednie przygotowanie się do zaoaptrzenia w protezę kończyny.

więcej

Pacjent po amputacji leży na łózku szpitalnym

Bóle fantomowe

Po amputacji w obrębie kikuta może dojść do pojawienia się bólu różnego pochodzenia. Jednym z nich jest ból fantomowy. Zawarte tutaj informacje dotyczą przyczyn i możliwości terapeutycznych w przypadku bólu fantomowego.

więcej

Pierwsze ćwiczenia

Odpowiednio dobrane ćwiczenia dla pacjentów po amputacji oraz trening równowagi są bardzo ważne dla dalszego procesu usprawniania. Bardzo ważne jest, aby pacjenci po amputacjach od samego początku zachowali możliwie najlepszą sprawność.

więcej

Zaopatrzenie w protezę kończyny

Przedstawiamy poszczególne kroki związane z całym procesem zaopatrzenia w protezę kończyny dolnej.

więcej