Pielęgnacja kikuta

Przygotuj kikut do noszenia protezy

Pielęgnacja kikuta przed noszeniem protezy jest ważnym elementem terapii i ma duże znaczenie w czasie przygotowania pacjenta do użytkowania protezy. Czynnościami, które wchodzą w skład pielęgnacji kikuta są terapia przeciwobrzękowa i kompresoterapia, hartowanie skóry kikuta i pielęgnacja blizny pooperacyjnej.


Ból kikuta

Po amputacji w obrębie kikuta może pojawić się ból różnego pochodzenia - ból okostnej, rany pooperacyjnej, nerwoból lub ból fantomowy. Terapia przeciwbólowa powinna być dopasowana do przyczyny jego powstawania. Istnieją różne metody radzenia sobie z bólem - terapia ciepłem/zimnem, bandażowanie kikuta lub farmakologia - decyzję o sposobie leczenia ostatecznie podejmuje lekarz.

Pielęgnacja rany pooperacyjnej

Zaraz po operacji kikut zaopatrzony jest w zwykły opatrunek, a w niektórych przypadkach sączek drenujący - celem lepszego odpływu nadmiaru płynu tkankowego, który zbiera się w okolicy rany. Jeżeli proces gojenia przebiega pomyślnie sączek zostaje usunięty. Pierwsza faza gojenia rany z reguły zakończona jest w ciągu 14 dni - gdy rana jest już zamknięta. Następnie dochodzi do wzmocnienia i przebudowania się nowopowstałej tkanki łącznej.

Nawet jeśli rana z zewnątrz wygląda na dobrze wygojoną i blizna tylko nieznacznie zmienia swoją barwę - nie oznacza to, że proces gojenia jest całkowicie zakończony. Całkowite wygojenie rany - również wewnątrz - może potrwać nawet do dwóch lat. Czas potrzebny do całkowitego zagojenia rany jest zależny od indywidualnych predyspozycji pacjenta.

Terapia przeciwobrzękowa

Po operacji kikut jest obrzęknięty, jest to zjawisko zupełnie normalne. Pojawiająca się opuchlizna - zwana obrzękiem - jest reakcją organizmu na przebytą operację i stabilizuje się przeważnie po tygodniu.

Ważnym zadaniem jest zminimalizowanie obrzęku i ustabilizowanie obwodów kikuta - po pewnym czasie obwody nie powinny znacząco się zmieniać. Manualny drenaż limfatyczny przeprowadzony przez wyszkolonego fizjoterapeutę pomoże szybciej pozbyć się opuchlizny kikuta.

Bardzo istotne jest bandażowanie kikuta - przy użyciu bandaży kompresyjnych, stosując przy tym odpowiednią technikę, lub opasek uciskowych. Poprzez odpowiednie bandażowanie kikut przybiera również porządany kształt.


Terapia kompresyjna po amputacji

Zakładanie i zdejmowanie linera kompresyjnego po amputacji

Zakładanie pończochy kompresyjnej po amputacji

W krótkim czasie, po operacji przy pomocy bandaży kompresyjnych lub innych środków pomocniczych na kikut powinien zostać wywierany odpowiedni ucisk. Celem tej terapii jest zmniejszenie obrzęku i uzyskanie odpowiedniego kształtu kikuta, ułatwi to dopasowanie odpowiedniej protezy. Długo utrzymujący się obrzęk powoduje, że proces gojenia rany pooperacyjnej znacznie się wydłuża. Brak zastosowania terapii kompresyjnej spowoduje także, że czas uzyskania odpowiedniego kształtu kikuta będzie trwał znacznie dłużej. Kompresja zapewni lepsze ukrwienie kikuta, co skutkuje zmniejszeniem dolegliwości bólowych i szybsze gojenie rany pooperacyjnej.

Na decyzję czy terapia kompresyjna przeprowadzona będzie przy pomocy bandaża, pończoszki lub linera silikonowego mają wpływ różne czynniki: predyspozycje pacjenta, poziom amputacji lub proces gojenia rany pooperacyjnej.

Podczas pobytu na oddziale szpitalnym poproś personel medyczny o pokazanie, w jaki sposób należy bandażować kikut. Z biegiem czasu będziesz mógł samodzielnie to kontynuować.

Hartowanie skóry kikuta

Zaraz po operacji skóra kikuta jest bardzo wrażliwa. Po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i personelem medycznym możesz - wspólnie z Twoim terapeutą - rozpocząć hartowanie kikuta.

Aby zmniejszyć wrażliwość skóry kikuta początkowo możesz wykonać delikatny masaż przy pomocy szorstkiego ręcznika lub gąbki, z czasem zwiększając natężenie bodźców używając miękkiej szczoteczki lub piłeczki z wypustkami. Czynności te spowodują zmniejszenie wrażliwości skóry kikuta i przygotują go do noszenia protezy.

Pielęgnacja blizny pooperacyjnej

Z reguły do zagojenia rany pooperacyjnej dochodzi w przeciągu pierwszych trzech do czterech tygodni po operacji, następnie powstaje blizna. Nawet jeśli rana z zewnątrz wygląda na dobrze wygojoną i na bliźnie nie widać żadnych zachodzących zmian, nie oznacza to, że proces gojenia jest zakończony - może to potrwać nawet do dwóch lat. Warto nawilżać i masować bliznę - Twój terapeuta przedstawi sposób w jaki należy wykonywać te czynności. Dobry stan skóry kikuta spowoduje, że noszenie protezy będzie bardziej komfortowe.Powiązane artykuły