Zaopatrzenie protetyczne

W związku z amputacją w głowie pacjenta pojawia się wiele pytań: Kiedy otrzymam protezę? Do kogo mam się udać? Jaka będzie moja proteza?

Poniżej znajdziesz kilka wskazówek dotyczących kolejnych kroków dotyczących Twojego zaopatrzenia w protezę.

Twoja proteza powinna spełniać funkcje, które pomogą wrócić do możliwie jak najlepszej aktywności i niezależności. Noszenie protezy zapobiegnie skutkom unieruchomienia - zaburzeniom postawy ciała, równowagi oraz zmniejszeniu siły i wydolności. Jeżeli podczas chodu używasz protezy to chronisz zachowaną kończynę przed długotrwałymi przeciążeniami. Warto już w krótkim czasie po amputacji zasięgnąć informacji dotyczących procesu powstawania zaopatrzenia protetycznego.


Jakie kroki muszę podjąć, aby otrzymać protezę?

W celu otrzymania protezy skonsultuj się z technikiem ortopedą, który posiada doświadczenie i wiedzę w temacie zaopatrzenia protetycznego. Wybór technika należy do pacjenta, także jego zmiana w przypadku niezadowolenia jest możliwa.

Kiedy otrzymam protezę?

W jakim czasie otrzymasz protezę oraz to czy konieczne będzie wykonanie protezy tymczasowej zawsze jest sprawą indywidualną. Czas potrzebny do zagojenia rany pooperacyjnej i powrotu do zdrowia zależy od indywidualnych predyspozycji pacjenta. Zaufaj decyzji lekarza i technika ortopedy, osoby te mają doświadczenie w pracy z osobami po amputacji. Pewne jest, że dobre przygotowanie kikuta znacznie ułatwi użytkowanie protezy.

W czasie pierwszej konsultacji technik ortopeda zbada stan kikuta oraz zapozna się z Twoimi oczekiwaniami, sprawdzi także czy można rozpocząć proces zaopatrzenia protetycznego. Twoja pierwsza proteza będzie protezą tymczasową, dzięki której będziesz mógł postawić pierwsze kroki, pozwoli to na ustabilizowanie obwodów i kształtu kikuta. Czas użytkowania protezy tymczasowej trwa z reguły od trzech do sześciu miesięcy. Zaopatrzenie w protezę ostateczną w dużej mierze zależne będzie od zmian zachodzących w obrębie kikuta i uzyskania możliwie jak najlepszej kondycji pacjenta.

Jaka będzie moja proteza?

Jaką protezę otrzymasz zależne jest od wielu czynników. Ważnym kryterium przy doborze protezy jest poziom amputacji, sprawność fizyczna, stan zdrowia pacjenta oraz plany na przyszłość, zarówno te zawodowe jak i prywatne. Technik zaproponuje najbardziej optymalne rozwiązanie i pomoże podjąć słuszną decyzję.

Budowa protezy

Ilość elementów użytych do zbudowania protezy zależą przede wszystkim od poziomu amputacji.

Proteza ma za zadanie zastąpić brakującą kończynę lub jej część i umożliwić odzyskanie utraconej funkcji. Umocowanie protezy do ciała pacjenta odbywa się poprzez indywidualnie dopasowany lej protezy do którego połączone są pozostałe elementy.