Zaopatrzenie w protezę kończyny

Technik ortopeda pomaga założyć protezę pacjentowi

Amputacja kończyny często wiąże się z pojawieniem w głowie pacjenta wielu pytań: Kiedy otrzymam moją protezę? Do kogo mam się zgłosić? Jaka będzie moja proteza?

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zaopatrzenia w protezę kończyny.

Proteza kończyny dolnej powinna posiadać funkcje, które umożliwią pacjentowi powrót do możliwie najlepszej aktywności oraz niezależności. Użytkowanie protezy zapobiega negatywnym skutkom unieruchomienia: zaburzeniom postawy ciała, równowagi oraz zmniejszeniu siły i wydolności. Korzystanie z protezy chroni zachowaną kończynę przed przeciążeniami, które mogę mieć swoje negatyne skutki w przyszłości. Już w krótkim czasie po amputacji warto zasięgnąć informacji dotyczących procesu zaopatrzenia w protezę kończyny.


O&P professional in conversation with a leg amputee and therapist.

Jakie kroki należy podjąć, aby otrzymać protezę?

W celu otrzymania protezy należy zgłosić się na konsultację do technika ortopedy, który posiada doświadczenie w pracy z pacjentami po amputacjach kończyn. Wybór technika prowadzącego zawsze powinien należeć do pacjenta. Idealnym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z technikiem zaraz po wyjściu ze szpitala.

O&P professional talking with an amputee.

Kiedy pacjent może otrzymać swoją protezę?

Czas oczekiwania na pierwszą protezę oraz kwestia doboru odpowiednich jej elementów jest zawsze kwestią indywidualną. Zagojenie rany pooperacyjnej oraz powrót pacjenta do zdrowia zależy od przyczyny amputacji oraz indywidualnych predyspozycji pacjenta. Lekarz prowadzący oraz technik ortopeda wspólnie podejmą decyzję o możliwości rozpoczęcia procesu zaopatrzenia w protezę kończyny. Bardzo istotne jest dobre przygotowanie pacjenta do zaopatrzenia w pierwszą protezę kończyny.

Pierwsza konsultacja z technikiem polega na wykonaniu badania kikuta i przeprowadzeniu wywiadu w celu poznania oczekiwań pacjenta oraz doboru odpowiednich elementów protezy. Pierwsza proteza tzw. proteza tymczasowa umożliwi stawianie pierwszych kroków , a także pomoże w uzyskaniu ostatecznego kształtu kikuta. Czas użytkowania protezy tymczasowej trwa z reguły od 3 do 6 miesięcy. Moment wykonania zaopatrzenia w protezę ostateczną w dużej mierze zależy od zmian zachodzących w obrębie kikuta oraz postępów robionych przez pacjenta w czasie rehabilitacji ruchowej.

A technician explains various prosthesis components to a woman.

Jaka będzie pierwsza proteza?

Wpływ na to ma wiele czynników. Ważnymi kryteriami przy doborze protezy są: poziom amputacji, sprawność fizyczna, stan zdrowia pacjenta oraz jego plany na przyszłość, zarówno te zawodowe, jak i prywatne. Technik ortopeda zaproponuje najbardziej optymalne rozwiązanie i wyjaśni funkcjonowanie poszczególnych elementów.

O&P professional correctly adjusting a leg prosthesis.

Budowa protezy kończyny

To z ilu komponentów zbudowana jest proteza zależy głównie od poziomu amputacji. Zadaniem protezy jest zastąpienie utraczonej części ciała. Umocowanie protezy do ciała pacjenta odbywa się poprzez indywidualnie dopasowany lej protezy, do krórego przymocowane zostają pozostałe elementy. Pomiędzy poszczególnymi komponentami znajdują sie dodatkowe elementy łączące, dzięki którym możliwe są np. zmiany wysokości protezy. W niektórych, uzasadnionych przypadkach użyte zostają dodatkowe elementy, jak np. adapter obrotowy.

Technik prowadzący mając na uwadze potrzeby oraz predyspozycje pacjenta dobierze poszczególne elementy protezy w ten sposób, aby umożliwić pacjentowi powrót do możliwie najlepszej mobilności. Po połączeniu ze sobą wszystkich elementów oraz ustawieniu protezy będzie można dokonać pierwszych przymiarek protezy oraz zrobienia pierwszych kroków przez pacjenta.

Proteza tymczasowa

Proteza tymczasowa

Pierwsza proteza nosi nazwę protezy tymczasowej. Zbudowana przez technika proteza tymczasowa będzie używana do momentu wykonania protezy ostatecznej. Proteza tymczasowa pozwoli na kontynuację rehabilitacji ruchowej skierowanej na powrót do mobilności. Zaopatrzenie w protezę tymczasową umożliwi stopniowe zwiększane obciążania kikuta, wykonanie pierwszych ćwiczeń w pozycji stojącej, a także zrobienie pierwszych kroków w protezie.

Czas korzystania z protezy tymczasowej umożliwi ostateczne ukształtowanie kikuta i dopasowanie leja protezy. Podczas użytkowania protezy może dochodzić do zmian w obrębie kikuta co spowoduje konieczność wykonania poprawek w leju.

Jeżeli kikut zmieni kształt i lej nie będzie optymalnie pasował warto skontaktować się z technikiem prowadącym, który dokona w nim koniecznych zmian.

Przegub kolanowy Kenevo jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników stopniowo zwiększających swoją aktywność. Kenevo daje możliwość dopasowania ustawień do wzrastającej aktywności pacjenta.

Proteza ostateczna

Proteza ostateczna

Jeżeli kikut osiągnie swój ostateczny kształt i nie będą zachodziły zmiany jego kształtu i obwodu technik ortopeda będzie mógł wykonać lej protezy ostatecznej. Wszystkie elementy protezy ostatecznej powinny być dobrane do indywidualnych predyspozycji pacjenta, tak aby umożliwić powrót do aktywnego życia po amputacji kończyny.

Dodatkowe środki pomocnicze

Dodatkowe środki pomocnicze

Czasami oprócz protezy w celu bezpiecznego poruszania konieczne jest użytkowanie dodatkowych środków pomocniczych. Dobór odpowiednich pomocy zależne jest od Twojej sprawności fizycznej. Dodatkową pomocą mogą być laska, kule, chodzik lub balkonik. W niektórych sytuacjach pacjenci po amputacji korzystają również z wózka inwalidzkiego.

W przypadku korzystania z wózka inwalidzkiego warto zwrócić uwagę na odpowiednie jego dopasowanie - rodzaj wózka w dużej mierze zależny jest od indywidualnych predyspozycji pacjenta (np. wagi, aktwyności, chorób współistniejących).


Gdzie mogę wykonać zaopatrzenie?

Przygotowanie do zaopatrzenia po amputacji zaczyna się jeszcze w szpitalu, po czym kontynuowane jest w Centrach Ortopedycznych Ottobock.

W celu skontaktowania się z nami prosimy skorzystać z poniższych danych lub zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy, postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.

Centrum Ortopedyczne Poznań

ul. Koralowa 3
61-029 Poznań
T +48 61 65 38 258
T +48 61 65 38 264
E-mail: pracownia@ottobock.pl

Centrum Ortopedyczne Kraków

ul. Tyniecka 173A
30-376 Kraków
T +48 12 25 44 900
E-mail: krakow@ottobock.pl

Centrum Ortopedyczne Warszawa

ul. Szaserów 38
04-306 Warszawa
T +48 22 462 74 50
E-mail: warszawa@ottobock.pl