Zaopatrzenie protetyczne

W związku z amputacją w głowie pacjenta pojawia się wiele pytań: Kiedy otrzymam protezę? Do kogo mam się udać? Jaka będzie moja proteza?

Poniżej znajdziesz kilka wskazówek dotyczących kolejnych kroków dotyczących Twojego zaopatrzenia w protezę.

Twoja proteza powinna spełniać funkcje, które pomogą wrócić do możliwie jak najlepszej aktywności i niezależności. Noszenie protezy zapobiegnie negatywnym skutkom unieruchomienia - zaburzeniom postawy ciała, równowagi oraz zmniejszeniu siły i wydolności. Używając protezy podczas chodu chronisz zachowaną kończynę przed długotrwałymi przeciążeniami. Warto już w krótkim czasie po amputacji zasięgnąć informacji dotyczących procesu powstawania zaopatrzenia protetycznego.


Jakie kroki muszę podjąć, aby otrzymać protezę?

W celu otrzymania protezy skonsultuj się z technikiem ortopedą, który posiada doświadczenie i wiedzę w temacie zaopatrzenia protetycznego. Wybór technika należy do pacjenta, także jego zmiana w przypadku niezadowolenia jest możliwa.

Kiedy otrzymam protezę?

W jakim czasie otrzymasz protezę oraz to czy konieczne będzie wykonanie protezy tymczasowej zawsze jest sprawą indywidualną. Czas potrzebny do zagojenia rany pooperacyjnej i powrotu do zdrowia zależy od indywidualnych predyspozycji pacjenta. Zaufaj decyzji lekarza i technika ortopedy, osoby te mają doświadczenie w pracy z osobami po amputacji. Pewne jest, że dobre przygotowanie kikuta znacznie ułatwi użytkowanie protezy.

W czasie pierwszej konsultacji technik ortopeda zbada stan kikuta oraz zapozna się z Twoimi oczekiwaniami, sprawdzi także czy można rozpocząć proces zaopatrzenia protetycznego. Twoja pierwsza proteza będzie protezą tymczasową, dzięki której będziesz mógł postawić pierwsze kroki, pozwoli to również na ustabilizowanie obwodów i kształtu kikuta. Czas użytkowania protezy tymczasowej trwa z reguły od trzech do sześciu miesięcy. Zaopatrzenie w protezę ostateczną w dużej mierze zależne będzie od zmian zachodzących w obrębie kikuta i uzyskania możliwie jak najlepszej kondycji pacjenta.

Jaka będzie moja proteza?

Jaką protezę otrzymasz zależne jest od wielu czynników. Ważnym kryterium przy doborze protezy jest poziom amputacji, sprawność fizyczna, stan zdrowia pacjenta oraz plany na przyszłość, zarówno te zawodowe jak i prywatne. Technik zaproponuje najbardziej optymalne rozwiązanie i pomoże podjąć słuszną decyzję.

Budowa protezy

To z ilu elementów zbudowana jest proteza zależy głównie od poziomu amputacji. Zadaniem protezy jest zastąpienie utraconej części ciała - np. stopy, podudzia lub całej kończyny. W skład całej protezy wchodzą poszczególne elementy. Umocowanie protezy o ciała pacjenta odbywa się poprzez indywidualnie dopasowany lej protezy, do którego połączone są pozostałe elementy. Pomiędzy wybranymi elementami znajdują się dodatkowe elementy łączące, które umożliwiają dopasowanie odpowiedniej wysokości protezy. W niektórych przypadkach istnieje możliwość użycia adapterów spełniających różne funkcje np. adapter obrotowy.

Twój technik mając na uwadze Twoje możliwości i predyspozycje dobierze poszczególne elementy protezy. Jeżeli do dokładnym sprawdzeniu lej protezy będzie miał odpowiedni kształt zamocowane zostaną pozostałe elementy. Podczas mocowania elementów protezy technik weźmie od uwagę wyniki przeprowadzonego badania oraz odpowiednie wytyczne dotyczące budowy protezy. Po połączeniu ze sobą wszystkich elementów można dokonać pierwszych przymiarek protezy. Dokonanie ewentualnych poprawek i korekty ustawień umożliwi wykonanie pierwszych kroków w protezie.

Proteza tymczasowa

W niektórych przypadkach już w krótkim czasie po amputacji możliwe jest dopasowanie pierwszej protezy. Ważne jest, aby pacjent był do tego dobrze przygotowany. Zbudowana przez technika proteza tymczasowa będzie używana do momentu wykonania protezy ostatecznej. Proteza tymczasowa pozwoli na kontynuację terapii skierowanej na Twój powrót do mobilności. Umożliwi to częściowe odciążanie kikuta, wykonanie pierwszych ćwiczeń w pozycji stojącej, a także zrobienie pierwszych kroków. Czasami jednak wykonanie protezy tymczasowej nie jest wskazane. Podejmując decyzję najlepiej skontaktować się z doświadczonym lekarzem, technikiem ortopedą i fizjoterapeutą.

Czas korzystania z protezy tymczasowej umożliwi odpowiednie dopasowanie leja protezy. Podczas użytkowania protezy w obrębie kikuta może dochodzić do zmian co spowoduje konieczność wykonania korekt. Lej tymczasowy wykonany jest z materiału podatnego na niewielkie zmiany. Proteza tymczasowa pozwoli technikowi dokonać zmian, dzięki którym uda się uniknąć problemów po otrzymaniu protezy ostatecznej.

Przegub kolanowy Kenevo jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników stopniowo zwiększających swoją aktywność. Kenevo daje możliwość dopasowania ustawień do wzrastającej aktywności pacjenta.

Proteza ostateczna

Jeżeli w obrębie kikuta nie dochodzi do znaczących zmian Twój technik może podjąć decyzję o wykonaniu protezy ostatecznej. Proteza ostateczna powinna być dopasowana dokładnie do Twoich indywidualnych potrzeb.

Dodatkowe środki pomocnicze

Czasami oprócz protezy w celu bezpiecznego poruszania konieczne jest użytkowanie dodatkowych środków pomocniczych. Dobór odpowiednich pomocy zależne jest od Twojej sprawności fizycznej. Dodatkową pomocą mogą być laska, kule, chodzik lub balkonik. W niektórych sytuacjach pacjenci po amputacji korzystają również z wózka inwalidzkiego.


Gdzie mogę wykonać zaopatrzenie?

Przygotowanie do zaopatrzenia po amputacji zaczyna się jeszcze w szpitalu, po czym kontynuowane jest w Centrach Ortopedycznych Ottobock.

W celu skontaktowania się z nami prosimy skorzystać z poniższych danych lub zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy, postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.

Centrum Ortopedyczne Poznań

ul. Koralowa 3
61-029 Poznań
T +48 61 65 38 258
T +48 61 65 38 264
E-mail: pracownia@ottobock.pl

Centrum Ortopedyczne Kraków

ul. Tyniecka 173A
30-376 Kraków
T +48 12 25 44 900
E-mail: krakow@ottobock.pl

Centrum Ortopedyczne Warszawa

ul. Szaserów 38
04-306 Warszawa
T +48 22 462 74 50
E-mail: warszawa@ottobock.pl