Zespół terapeutyczny

Współpraca całego zespołu terapeutycznego jest kluczem do sukcesu

Na przebieg Twojego powrotu do aktywności ma wpływ działanie całego zespołu terapeutycznego - składającego się z ekspertów różnych dziedzin medycyny.

Ważną rolę w zakresie planowania zaopatrzenia protetycznego i powstawania protezy odgrywa technik ortopeda - w przypadku planowanej amputacji warto już przed zabiegiem zasięgnąć jego opinii.


Chirurg

Chirurg odpowie na wszystkie pytania związane z amputacją i przeprowadzi operację. W najlepszym przypadku chirurg i technik ortopeda wspólnie określą nadanie formy kikuta -ułatwi to odpowiednie dopasowanie leja protezy.

Amputacja jest dramatycznym wydarzeniem w życiu, które może spowodować osłabienie wewnętrznej siły. Dlatego warto poszukać wsparcia psychologicznego. Rozmowa z psychologiem może pomóc w zdobyciu nowej energii na kolejny etap życia i złagodzić napięcia w rodzinie oraz wśród bliskich osób. Im wcześniej zacznie się szukać takiego wsparcia, tym lepiej. Przezwyciężenie konfliktów psychicznych i lęków przyczynia się do szybkiego odzyskania zdrowia oraz poprawy jakości życia.

Fizjoterapia

Wsparcie fizjoterapeuty ważne jest już od momentu pobytu w szpitalu. Zadaniem fizjoterapeuty jest poprowadzenie odpowiednio dobranych ćwiczeń wzmacniających i rozciągających mięśnie - w celu lepszego powrotu do życia codziennego. Fizjoterapeuta zatroszczy się także o odpowiednią terapię uciskową.

Technik ortopeda

Technik ortopeda odgrywa centralną rolę w procesie zaopatrzenia w protezę. Warto, aby przed wcześniej zaplanowaną amputacją omówił wspólnie z chirurgiem odpowiednie ukształtowanie kikuta, w celu lepszego dopasowania leja protezy.

W czasie doboru odpowiedniego zaopatrzenia technik dobierze elementy protezy biorąc pod uwagę Twoje potrzeby i plany na przyszłość. Technik wykona indywidualnie dopasowany lej protezy do którego przymocowane pozostaną pozostałe elementy.

Na wszystkie pytania odnośnie protezy odpowie Twój technik.

Pomoc socjalna

W niektórych przypadkach, w zależności od sytuacji rodzinnej konieczna jest pomoc pracownika socjalnego.

Rodzina i najbliższe otoczenie

Rodzina i otaczająca społeczność odgrywają istotną rolę w procesie rehabilitacji. Wsparcie osób najbliższych w powrocie do normalnego życia jest szczególnie ważne w pierwszym okresie po amputacji. Mimo otrzymanego wsparcia ważne jest zachowanie przez pacjenta możliwie jak największej niezależności podczas wykonywania czynności dnia codziennego.


Powiązane tematy