Przed amputacją

Pacjent na konsultacji w sprawie protezy

Przygotuj się do wcześniej zaplanowanej amputacji

Czasami zdarza się, że amputacja kończyny jest zabiegiem wcześniej planowanym. Otrzymanie takiej wiadomości może być dla pacjenta i jego najbliższych dużym obciążeniem - dlatego uzyskanie wszystkich informacji jest na tym etapie bardzo ważne.

Pokażemy jakie działania podjąć oraz na co zwrócić uwagę, aby najlepiej przygotować się do amputacji kończyny dolnej oraz powrotu do aktywnego życia z protezą kończyny.

.

Wiele osób nie jest świadomych tego, że ma prawo decydować o przebiegu i procesie swojego leczenia. Cały zespół terapeutyczny - lekarz i personel medyczny w czasie pobytu w Szpitalu, fizjoterapeuta oraz technik ortopeda - są dla pacjenta wsparciem przed, w czasie oraz po zabiegu amputacji. Istotną rolę odgrywa technik ortopeda, który zatroszczy się o odpowiednie zaopatrzenie w protezę kończyny po amputacji. Ważne jest, aby osoby wchodzące w skład zespołu terapeutycznego posiadały konieczną w tym temacie wiedzę oraz miały doświadczenie w pracy z pacjentami po amputacjach kończyn.


Przyczyny amputacji

Amputacja spowodowana nagłym wypadkiem lub długotrwałym procesem chorobowym - dowiedz się jakie są najczęstsze przyczyny amputacji.

więcej

Poziomy amputacji

Pojecie poziomu amputacji opisuje miejsce, w którym dochodzi do odjęcia części lub całej kończyny. Poziom amputacji w dużej mierze zależy od przyczyny amputacji i stanu amputowanej kończyny.

więcej

Zespół terapeutyczny

Lekarze, personel medyczny, terapeuci oraz technicy ortopedzi to osoby wchodzące w skład zespołu terapeutycznego sprawującego opiekę nad pacjentem po amputacji. Każda z tych osób odgrywa ważną rolę w czasie leczenia po amputacji.

więcej