Przed amputacją

Przygotuj się do wcześniej zaplanowanej amputacji

Czasami zdarza się, że amputacja kończyny jest zabiegiem wcześniej planowanym. Otrzymanie takiej wiadomości może być dla pacjenta i jego najbliższych dużym obciążeniem - dlatego uzyskanie wszystkich informacji jest na tym etapie bardzo ważne. Pokażemy jakie działania podjąć oraz na co zwrócić uwagę, aby najlepiej przygotować się do amputacji kończyny dolnej.

Skontaktuj się z ekspertami

Wiele osób nie jest świadomych tego, że ma prawo decydować o przebiegu i procesie swojego leczenia. Cały zespół terapeutyczny - lekarz, personel medyczny, fizjoterapeuta oraz technik - są dla pacjenta wsparciem już przed, w czasie oraz po zabiegu amputacji. Istotną rolę odgrywa technik, który troszczy się o odpowiednie zaopatrzenie w protezę kończyny po amputacji. Ważne jest, aby osoby wchodzące w skład zespołu terapeutycznego posiadały konieczną wiedzę oraz miały doświadczenie w pracy z pacjentami po amputacjach kończyn.


Przyczyny amputacji

Amputacja spowodowana nagłym wypadkiem lub długotrwałym procesem chorobowym - dowiedz się jakie są najczęstsze przyczyny amputacji.

więcej

Poziomy amputacji

Pojęcie poziom amputacji opisuje miejsce, w którym dochodzi do amputacji, jest on zależny od przyczyny amputacji i stanu amputowanej kończyny.

więcej

Zespół terapeutyczny

Współpraca całego zespołu terapeutycznego jest kluczem do sukcesu

więcej