Poziomy amputacji

Prosthesis wearer in conversation with an O&P professional.

Pojęcie poziom amputacji opisuje miejsce, w którym dochodzi do odjęcia kończyny. Poziom amputacji zależny jest od przyczyny amputacji i stanu amputowanej kończyny.

W przypadku, gdy amputacja jest operacją planowaną warto już przed zabiegiem skontaktować się z technikiem ortopedą. Lekarz wraz z technikiem mogą wspólnie przedyskutować jaki kształt kikuta będzie dla przyszłego zaopatrzenia w protezę najbardziej korzystny. Technik może również wyrazić swoją opinię dotyczącą aktualnych możliwości zaopatrzenia w protezę kończyny, które pozwoli pacjentowi na powrót do możliwie najlepszej sprawności.

Poziom amputacji oraz kształt kikuta często mają decydujący wpływ na to jak będzie wyglądała oraz z jakich elementów będzie składała się proteza kończyny.


Amputacja w obrębie stopy

W obrębie stopy można wyróżnić co najmniej dwanaście poziomów amputacji. Poczynając od amputacji palców, poprzez kości śródstopia i amputacje całej stopy.

Zastosowanym w tym przypadku rozwiązaniem mogą być protezy silikonowe wypełniające ubytek.

Amputacje podudzia (transtibial)

Podczas amputacji na poziomie podudzia dochodzi do przecięcia obu kości podudzia - strzałkowej i piszczelowej.

W tym przypadku proteza zbudowana jest ze stopy protezowej, adapterów i elementów łączących oraz leja protezy.

Wyłuszczenie w stawie kolanowym

Jest odjęciem kończyny przez staw kolanowy i oddzieleniem uda z podudziem. Kość udowa zostaje zachowana w całości.

Proteza dla wyłuszczenia w stawie kolanowym składa się ze stopy protezowej, protezowego stawu kolanowego, adapterów i elementów łączących oraz leja protezy.

Amputacja na poziomie uda (transfemoral)

W amputacji na poziomie uda dochodzi do przecięcia kości udowej.

Proteza uda zbudowana jest ze stopy protezowej, protezowego stawu kolanowego, adapterów i elementów łączących oraz leja protezy.

Hemipelwektomia

Hemipelwektomia polega na usunięciu całej kończyny dolnej oraz części miednicy. W tym przypadku do sterowania protezą pacjenci używają zachowanej części miednicy, a w niektórych przypadkach także ruchów tułowia.

Proteza dla wyłuszczenia w stawie biodrowym składa się ze stopy protezowej, protezowego stawu kolanowego, protezowego stawu biodrowego, adapterów i elementów łączących oraz kosza biodrowego.

Wyłuszczenie w stawie biodrowym

Podczas tej amputacji dochodzi do oddzielenia całej kończyny w stawie biodrowym. W czasie chodu sterowanie protezą odbywa się poprzez ruchy miednicy.

W tym przypadku proteza składa się ze stopy protezowej, protezowego stawu kolanowego, protezowego stawu biodrowego, adapterów i elementów łączących oraz kosza biodrowego.