Zespół terapeutyczny

Współpraca całego zespołu terapeutycznego jest kluczem do sukcesu

Na przebieg Twojego powrotu do aktywności wpływ ma działanie całego zespołu terapeutycznego - składającego się z ekspertów różnych dziedzin medycyny.

Ważną rolę w zakresie planowania zaopatrzenia protetycznego i powstawania protezy odgrywa technik ortopeda - w przypadku planowanej amputacji warto już przed zabiegiem zasięgnąć jego opinii.


Chirurg

Chirurg odpowie na wszystkie pytania związane z amputacją i przeprowadzi operację. W najlepszym przypadku chirurg i technik ortopeda wspólnie określą nadanie formy kikuta -ułatwi to odpowiednie dopasowanie leja protezy.

Amputacja jest dramatycznym wydarzeniem w życiu, które może spowodować osłabienie wewnętrznej siły. Dlatego warto poszukać wsparcia psychologicznego. Rozmowa z psychologiem może pomóc w zdobyciu nowej energii na kolejny etap życia i złagodzić napięcia w rodzinie oraz wśród bliskich osób. Im wcześniej zacznie się szukać takiego wsparcia, tym lepiej. Przezwyciężenie konfliktów psychicznych i lęków przyczynia się do szybkiego odzyskania zdrowia oraz poprawy jakości życia.

Fizjoterapia i terapia zajęciowa

Wsparcie fizjoterapeuty ważne jest już od momentu pobytu w szpitalu. Zadaniem fizjoterapeuty jest poprowadzenie odpowiednio dobranych ćwiczeń wzmacniających i rozciągających mięśnie - w celu lepszego powrotu do życia codziennego. Fizjoterapeuta zatroszczy się także o odpowiednią terapię uciskową.

Technik ortopeda

Technik ortopeda odgrywa centralną rolę w procesie zaopatrzenia w protezę. Warto, aby przed wcześniej zaplanowaną amputacją omówił wspólnie z chirurgiem odpowiednie ukształtowanie kikuta, - będzie to odgrywało dużą rolę w czasie dopasowania leja protezy.

Dokonany przez technika wybór elementów protezy zależny będzie od Twoich indywidualnych potrzeb oraz planów na przyszłość. Do wykonanego indywidualnie leja protezy przymocowane zostaną pozostałe elementy protezy. Najpierw wykonana zostanie proteza tymczasowa, a wraz z poprawą Twojej mobilności i ukształtowaniem się kikuta proteza ostateczna.

Twój technik ortopeda odpowie na wszystkie pytania dotyczące zaopatrzenia w protezę.

Pomoc socjalna

W niektórych przypadkach, w zależności od sytuacji rodzinnej konieczna jest pomoc pracownika socjalnego.

Rodzina i najbliższe otoczenie

Rodzina i otaczająca społeczność odgrywają istotną rolę w procesie rehabilitacji. Wsparcie osób najbliższych w powrocie do normalnego życia jest szczególnie ważne w pierwszym okresie po amputacji. Mimo otrzymanego wsparcia ważne jest zachowanie przez pacjenta możliwie jak największej niezależności podczas wykonywania czynności dnia codziennego.


Powiązane tematy