Zespół terapeutyczny

Dobra współpraca zespołu terapeutycznego jest kluczem do sukcesu

Opieka pacjenta już przed oraz po amputacji leży w rękach całego zespołu terapeutycznego składającego się w ekspertów wielu dziedzin.

W przypadku opieki nad pacjentami po amputacji bardzo ważną rolę odgrywa technik ortopeda. Jeżeli amputacja jest zabiegiem planowanym to warto już przed amputacją skontaktować się z technikiem, który będzie mógł wyrazić opinię dotyczącą zaopatrzenia w protezę kończyny.


Chirurg

To chirurg decyduje o tym jak będzie wyglądał i przebiegał zabieg amputacji. W najlepszym przypadku, jeszcze przed amputacją wspólnie z technikiem określą jakie warunki kikuta będą najlepsze w przypadku przyszłego zaopatrzenia w protezę kończyny. Dobre warunki kikuta odgrywają bardzo ważną rolę w przypadku doboru leja protezy oraz komfortu w czasie poruszania się na protezie.

Lekarz pierwszego kontaktu i lekarz specjalista

Z reguły lekarz pierwszego kontaktu jest informowany o całym przebiegu choroby pacjenta i stale sprawuje nad nim opiekę w podstawowym zakresie. Lekarz specjalista (np. chirurg, ortopeda) jest uprawniony do wypisania zlecenia na zaopatrzenie w protezę kończyny.

Technik ortopeda

Odgrywa centralną rolę w przypadku zaopatrzenia pacjentów w protezę kończyny. Powrót pacjenta do możliwie najlepszej mobilności w dużej mierze zależy od jego wiedzy i umiejętności. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących protezy i jej komponentów technik powinien udzielić wszystkich odpowiedzi.

W czasie doboru zaopatrzenia w protezę kończyny wspólna rozmowa pacjenta z technikiem jest bardzo ważna. Ma to na celu ustalenie oczekiwań wobec protezy oraz celów pacjenta na przyszłość - dzięki temu technik może dobrać odpowiednie komponenty do zbudowania protezy. Jeżeli kikut będzie dobrze przygotowany będzie można rozpocząć zaopatrzenie w protezę kończyny - wykonać indywidualnie dopasowany lej oraz przymocować do niego pozostałe komponenty.

Fizjoterapeuta i terapeuta zajęciowy

Kondycja fizyczna pacjenta po amputacji odgrywa bardzo ważną rolę w powrocie do najlepszej mobilności oraz funkcjonowania w życiu codziennym. Wsparcie fizjoterapeuty jest znaczące już w momencie pobytu pacjenta na oddziale szpitalnym. Odpowiednio dobrane ćwiczenia pozwolą na poprawę kondycji i siły dzięki czemu nauka poruszania się na protezie będzie łatwiejsza. Fizjoterapeuta zatroszczy się również o odpowiednie przygotowanie kikuta do zaopatrzenia w protezę kończyny.

Psycholog

Amputacja kończyny może być trudnym przeżyciem dla każdego pacjenta oraz spowodować osłabienie wewnętrznej siły. Dlatego w takim przypadku warto skorzystać z wsparcia psychologa. Rozmowa z psychologiem może okazać się bardzo pomocna w znalezieniu siły na kolejny etap życia, a także złagodzić napięcia w rodzinie oraz wsród bliskich osób. Im wcześniej pacjent skorzysta z wsparcia psychologa tym lepiej. Przezwyciężenie konfliktów psychicznych i lęków przyczyni się do szybszego odzyskania zdrowia oraz poprawy jakości życia.

Pielęgniarka środowiskowa

W niektórych przypadkach występuje konieczność opieki pacjenta w warunkach domowych przez pielęgniarkę środowiskową, która między innymi zatroszczy się o ranę pooperacyjną na kikucie.

Rodzina i najbliższe otoczenie

Rodzina oraz otaczająca społeczność odgrywają istotną rolę w procesie rehabilitacji. Wsparcie najbliższych osób w powrocie do codziennego życia jest szczególnie ważne we wczesnym okresie po amputacji. Mimo otrzymanego wsparcia ważne jest jednak zachowanie przez pacjenta możliwie najlepszej samodzielności podczas wykonywania codziennych czynności.

Pracownik socjalny

Czasami ze względu na trudną sytuację rodzinną i finansową pacjent może skorzystać z pomocy pracownika socjalnego.


Powiązane tematy