Zespół terapeutyczny

Fizjoterapia po amputacji, technik ortopeda i lekarz

Dobra współpraca całego zespołu terapeutycznego jest kluczem do sukcesu

Opieka pacjenta przed oraz po amputacji leży w rękach ekspertów wielu dziedzin. Poniżej przedstawiamy osoby wchodzące w skład zespołu terapeutycznego.

W przypadku usprawniania pacjentów po amputacjach kończyn centralną rolę odgrywa technik ortopeda. Dlatego warto skontaktować się z nim wcześniej, wtedy będzie mógł wyrazić swoją opinię dotyczącą możliwości zaopatrzenia w protezę kończyny.


Chirurg

To chirurg decyduje o tym jak będzie wyglądał i przebiegał zabieg amputacji. W najlepszym przypadku, jeszcze przed amputacją wspólnie z technikiem ortopedą określą jakie warunki kikuta będą najlepsze w przypadku przyszłego zaopatrzenia w protezę kończyny. Dobre warunki kikuta odgrywają bardzo ważną rolę w przypadku doboru leja protezy oraz komfortu w czasie poruszania się na protezie.

Lekarz pierwszego kontaktu i lekarz specjalista

Z reguły lekarz pierwszego kontaktu jest informowany o całym przebiegu choroby pacjenta i stale sprawuje nad nim opiekę w podstawowym zakresie. Lekarz specjalista (np. chirurg, ortopeda) jest uprawniony do wypisania zlecenia na zaopatrzenie w protezę kończyny.

Technik ortopeda

Odgrywa centralną rolę w przypadku zaopatrzenia pacjentów w protezę kończyny. Powrót pacjenta do możliwie najlepszej mobilności w dużej mierze zależy od jego wiedzy i umiejętności. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących protezy i jej komponentów technik powinien udzielić wszystkich odpowiedzi.

W czasie doboru zaopatrzenia w protezę kończyny wspólna rozmowa pacjenta z technikiem jest bardzo ważna. Ma to na celu ustalenie oczekiwań wobec protezy oraz celów pacjenta na przyszłość - dzięki temu technik może dobrać odpowiednie komponenty do zbudowania protezy. Jeżeli kikut będzie dobrze przygotowany będzie można rozpocząć zaopatrzenie w protezę kończyny - wykonać indywidualnie dopasowany lej oraz przymocować do niego pozostałe komponenty.

Fizjoterapeuta i terapeuta zajęciowy

Kondycja fizyczna pacjenta po amputacji odgrywa bardzo ważną rolę w powrocie do najlepszej mobilności oraz funkcjonowania w życiu codziennym. Wsparcie fizjoterapeuty jest znaczące już w momencie pobytu pacjenta na oddziale szpitalnym. Odpowiednio dobrane ćwiczenia pozwolą na poprawę kondycji i siły dzięki czemu nauka poruszania się na protezie będzie łatwiejsza. Fizjoterapeuta zatroszczy się również o odpowiednie przygotowanie kikuta do zaopatrzenia w protezę kończyny.

Kontynuacja fizjoterapii jest bardzo ważna również w czasie otrzymania protezy kończyny. Pozwoli to nauczyć się jej poprawnego użytkowania oraz nauki chodu w protezie kończyny.

Psycholog

Amputacja kończyny może być trudnym przeżyciem dla każdego pacjenta oraz spowodować osłabienie wewnętrznej siły. Dlatego w takim przypadku warto skorzystać z wsparcia psychologa. Rozmowa z psychologiem może okazać się bardzo pomocna w znalezieniu siły na kolejny etap życia, a także złagodzić napięcia w rodzinie oraz wsród bliskich osób. Im wcześniej pacjent skorzysta z wsparcia psychologa tym lepiej. Przezwyciężenie konfliktów psychicznych i lęków przyczyni się do szybszego odzyskania zdrowia oraz poprawy jakości życia.

Pielęgniarka środowiskowa

W niektórych przypadkach występuje konieczność opieki pacjenta w warunkach domowych przez pielęgniarkę środowiskową, która między innymi zatroszczy się o ranę pooperacyjną na kikucie.

Rodzina i najbliższe otoczenie

Rodzina oraz otaczająca społeczność odgrywają istotną rolę w całym procesie rehabilitacji. Wsparcie osób najbliższych jest szczególnie ważne we wczesnym okresie po amputacji kończyny. Należy pamiętać, że mimo otrzymanej od rodziny pomocy, pacjent powinien pozostać w miarę możliwości samodzielny oraz wykonywać przynajmniej podstawowe czynności dnia codziennego (np .mycie się, ubieranie).

Pracownik socjalny

Czasami ze względu na trudną sytuację rodzinną i finansową pacjent może skorzystać z pomocy pracownika socjalnego.


Powiązane tematy