Wyniki badań naukowych

Prezentujemy zbiór opracowań specjalistycznych badań naukowych odnoszących się między innymi do produktów Ottobock, w tym również podsumowania badań klinicznych. Zachęcamy do zapoznania się z obiektywnymi informacjami na temat m.in.: przegubów kolanowych C-Leg, Genium, Genium X3, systemu Harmony, systemów mioelektrycznych kończyn górnych i elektronicznych ortez.

Niniejsze opracowania mogą być pomocne jako argumentacja naukowa w przypadku potrzeby wskazania prawidłowości lub zasadności zaleceń dotyczących wykorzystania w zaopatrzeniu protezowym wybranych produktów Ottobock. Poniższe materiały zostały przygotowane w języku angielskim.


Materiały do pobrania w języku angielskim

Protetyka - kończyna dolna

Proszę wybrać odpowiedni format:

Genium/Genium X3 – przewaga udowodniona klinicznie

Niniejsza broszura przedstawia kliniczne dowody przewagi Genium nad protezą C-Leg.

Proszę wybrać odpowiedni format:

C-Leg – pierwsze wyniki kliniczne

Przedstawiamy pierwsze wyniki badań klinicznych przegubu C-Leg4.

Proszę wybrać odpowiedni format:

C-Leg a mechaniczne przeguby kolanowe – podsumowanie badań

Porównanie C-Leg do przegubów kolanowych niesterowanych mikroprocesorowo uwydatnia korzyści dla pacjenta (bezpieczeństwo, chodzenie po równych powierzchniach, schodach, codzienne czynności, jakość życia, aspekt ekonomiczny).

Proszę wybrać odpowiedni format:

C-Leg a inne przeguby kolanowe sterowane mikroprocesorowo - podsumowanie badań

Przedstawienie badań porównawczych protezy C-Leg względem przegubów kolanowych sterowanych mikroprocesorowo innych producentów.

Proszę wybrać odpowiedni format:

C-Leg, a ograniczone możliwości poruszania się (MOBIS 2) - podsumowanie badań

Szczególną uwagę poświęcamy pacjentom z niższym poziomem aktywności, pokazując korzyści jakie zapewnia przegub kolanowy C-Leg dla tej grupy pacjentów.

Proszę wybrać odpowiedni format:

Przegub biodrowy Helix - podsumowanie badań

Wszystkie badania opisują wpływ nowego przegubu biodrowego Helix na chód pacjentów, ich jakość życia, poziom aktywności, itp.

Proszę wybrać odpowiedni format:

System Harmony - podsumowanie badań

Korzyści oferowane przez system leja wspomaganego podciśnieniem, a systemy konwencjonalne.

Proszę wybrać odpowiedni format:

Stopa Adjust - podsumowanie badań

Porównanie stopy Adjust (wieloosiowej) i stopy SACH (nieprzegubowej).

Protetyka - kończyna górna

Proszę wybrać odpowiedni format:

Protezy mioelektryczne a protezy zasilane energią ciała - podsumowanie badań

Prezentacja indywidualnych badań i dyskusja dotycząca następujących kwestii:

  • Czy osoby po amputacji wymagają protez mioelektrycznych i tych zasilanych energią ciała?
  • Dlaczego i kiedy dzieci powinny być zaopatrzone w protezę mioelektryczną?

Proszę wybrać odpowiedni format:

Porównanie różnych protez mioelektrycznych - podsumowanie badań

Prezentacja indywidualnych badań i dyskusja dotycząca następujących kwestii:

  • Dłoń Michelangelo
  • Ruchy kompensacyjne z protezami mioelektrycznymi
  • Bóle fantomowe i bóle kikuta
  • Dlaczego i kiedy dzieci powinny być zaopatrzone w protezę mioelektryczną?

Proszę wybrać odpowiedni format:

Trening z protezami kończyn górnych

Prezentacja indywidualnych badań z dodatkowym naciskiem na trening z protezami mioelektrycznymi.

Ortotyka indywidualna

Proszę wybrać odpowiedni format:

Oteza C-Brace - podsumowanie badań

Porównanie korzyści zastosowania C-Brace SSCO względem SCO i KAFO z zablokowanym przegubem kolanowym z uwzględnieniem chodu po równych powierzchniach, schodach i pochyłościach.