Poziom amputacji

Pojęcie poziomu amputacji określa miejsce, w którym zostaje amputowana część ciała. Poziom amputacji, wraz z innymi czynnikami, decyduje o dopasowaniu właściwej protezy do każdego przypadku.

Poziom amputacji jest ustalany przez lekarza przed operacją i jest oparty na podstawie przyczyny amputacji. W przypadku zaplanowanego zabiegu zwykle konstultowany jest również z technikiem ortopedycznym, aby ustalić jaki poziom amputacji będzie najkorzystniejszy dla późniejszego dopasowania protezy.


Amputacja stopy

Dla rejonu stopy znanych jest więcej niż dwanaście różnych poziomów amputacji. W tym zakresie mieści się amputacja palców stopy, poprzez amputację śródstopia aż do amputacji w rejonie stępu.

Jako uzupełnienie protetyczne mogą być zastosowane indywidualnie wykonane silikonowe epitezy lub protezy.

Amputacja kości piszczelowej (amputacja podudzia)

W przypadku amputacji kości piszczelowej, czyli amputacji podudzia , przecinana jest kość piszczelowa i strzałkowa.

Do wykonania protezy konieczne są : stopa protezowa, lej i adaptery łączące . Lej protezowy jest elementem łączącym protezę z kikutem amputowanej kończyny.

Aby proteza nie wyróżniała się wizualnie, można ją osłonić tak zwanym pokryciem kosmetycznym.

Wyłuszczenie w stawie kolanowym

Wyłuszczenie w stawie kolanowym następuje kiedy przecięty zostaje staw kolanowy , odejmując podudzie. Udo zostaje zachowane w całości.

Do wykonania protezy konieczne są : stopa protezowa, przegub kolanowy, lej i adaptery łączące . Lej protezowy jest elementem łączącym protezę z kikutem amputowanej kończyny.

Aby proteza nie wyróżniała się wizualnie, można ją osłonić tak zwanym pokryciem kosmetycznym.

Amputacja kości udowej (amputacja uda)

W przypadku amputacji kości udowej, czyli amputacji w rejonie uda, przecinana jest kość udowa.

Do wykonania protezy konieczne są : stopa protezowa, przegub kolanowy, lej i adaptery łączące . Lej protezowy jest elementem łączącym protezę z kikutem amputowanej kończyny.

Aby proteza nie wyróżniała się wizualnie, można ją osłonić tak zwanym pokryciem kosmetycznym.

Wyłuszczenie w stawie biodrowym

Przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym amputacja jest przeprowadzana przez staw biodrowy. Po tego typu zabiegu miednica przejmuje sterowanie protezą.

Do wykonania protezy konieczne są : stopa protezowa, przegub kolanowy, przegub biodrowy, kosz biodrowy ( lej) i adaptery łączące . Kosz biodrowy jest elementem łączącym protezę z ciałem pacjenta.

Aby proteza nie wyróżniała się wizualnie, można ją osłonić tak zwanym pokryciem kosmetycznym.

Hemipelvektomia

W przypadku hemipelvektomii amputowana jest cała kończyna wraz z częścią miednicy aż do kości krzyżowej. Po tego typu zabiegu miednica i tułów przejmują sterowanie protezą.

Do wykonania protezy konieczne są : stopa protezowa, przegub kolanowy, przegub biodrowy, kosz biodrowy ( lej) i adaptery łączące . Kosz biodrowy jest elementem łączącym protezę z ciałem pacjenta.

Aby proteza nie wyróżniała się wizualnie, można ją osłonić tak zwanym pokryciem kosmetycznym.