Terminologia techniczna dotycząca kończyn dolnych

Adapter


Adaptery są komponentami protetycznymi stosowanymi jako połączenia pomiędzy różnymi elementami funkcjonalnymi, takimi jak przeguby kolanowe lub stopy

Pomoc do zakładania


Pomoc do zakładania ma formę mankietu lub worka, który ułatwia zakładanie protezy. Nakłada się ją na kikut tak że można wciągnąć go do środka leja protetycznego.

Bioniczny przegub kolanowy


Ten w pełni sterowany mikroprocesorem system przegubu kolanowego sprawia, że możliwa jest absolutnie intuicyjna obsługa protezy. Liczne zintegrowane czujniki i skomplikowana technika pomiarowa stale określają dokładne, właściwe ustawienie stawu kolanowego. Bioniczne systemy przegubu kolanowego wirtualnie obsługują fizjologiczny model chodu i dlatego łagodzą obciążenie całego układu ruchowego.

Bouncing


Bouncing oznacza nieznaczne ugięcie przegubu kolanowego będącego pod obciążeniem w kierunku przeprostu.

Proteza stopy z włókna węglowego


Włókno węglowe jest bardzo lekkim i mocnym materiałem. Jest również bardzo elastyczne i ma własności sprężyste. Protezy stopy, które zbudowane są głównie z włókna węglowego są w wyniku tego bardzo lekkie. Użytkownicy korzystają z wysokiego zwrotu energii podczas chodzenia.

Adapter rotacyjny


Adapter rotacyjny jest to komponent protetyczny, który umożliwia osobie po amputacji obracać golenią protezy względem uda. Może być to bardzo przydatne w wielu sytuacjach, na przykład przy zakładaniu butów.

Liner


Liner jest to nakładka podobna do skarpety zakładana na kikut kończyny, działa jako pewnego rodzaju "druga skóra" pomiędzy ruchomą miękką tkanką kikuta a twardym lejem protezy. Chroni i stanowi wyścielenie dla delikatnych i wrażliwych na nacisk obszarów kikuta i łączy kikut z protezą. Wybór odpowiedniego linera jest niezbędny w celu zapewnienia dobrego spasowania i komfortu podczas użytkowania. Lecz liner może zapewnić optymalny komfort i bezpieczeństwo tylko w połączeniu z odpowiednim systemem blokującym, który utrzymuje lej na kikucie.

Sterowany mikroprocesorem system przegubu kolanowego


Dzięki temu systemowi protezy przegubu kolanowego mikroprocesor ze złożonymi czujnikami rozpoznaje wzorce ruchu i odpowiednio steruje pracą przegubu w czasie rzeczywistym. Reguluje fazę wymachu oraz fazę podparcia, dzięki czemu użytkownik może w pełni polegać na protezie przegubu kolanowego.

Proteza stopy


Proteza stopy jest to sztuczna stopa, która zastępuje stopę fizjologiczną. Zawsze spełnia konkretny, funkcjonalny cel i dobiera się ją indywidualnie do użytkownika, dostosowując do jego mobilności. Protezy te mają naturalny kształt stopy.

Proteza przegubu kolanowego


Proteza przegubu kolanowego jest to sztuczne kolano, które służy jako funkcjonalny zamiennik kolana fizjologicznego. Różne przeguby kolanowe spełniają indywidualne wymagania, zgodnie z mobilnością osoby po amputacji. Polecamy nasze narzędzie KneeSelect wspomagające wybór odpowiedniego przegubu kolanowego.

Lej protezy


Lej protetyczny łączy kikut z protezą i spełnia ważną funkcję: zapewnia optymalną przyczepność i prawidłowe dopasowanie protezy - co ma kluczowe znaczenie dla akceptacji i dobrego samopoczucia użytkownika. Aby osiągnąć te cele, lej protezy - w zależności od kształtu kikuta i mobilności użytkownika - wykonuje się indywidualnie.

Faza wymachu


Faza wymachu jest to czas, podczas którego stopa przemieszcza się w przód w trakcie chodzenia.

Faza podparcia


Faza podparcia jest to czas, kiedy użytkownik opiera ciężar ciała na nodze, która styka się z podłożem.

Adapter skrętny


Adapter skrętny umożliwia ruch obrotowy protezy, bez konieczności przemieszczania stopy. Jest on zainstalowany powyżej protezy stopy.

System próżniowy


System próżniowy jest to układ podciśnienia, który wytwarza podciśnienie między kikutem kończyny, linerem i lejem protezy przy zastosowaniu "zasady aktywnej" (pompa) lub „zasady pasywnej" (ruch tłokowy kikuta). Celem jest tu uzyskanie dobrego przylegania protezy do ciała, by zapewnić komfort i bezpieczeństwo.

Yielding


Yielding oznacza nieznaczne ugięcie przegubu kolanowego będącego pod obciążeniem w kierunku zgięcia.

Stopień mobilności


Poziom aktywności odgrywa ważną rolę w dobrze protezy. Dlatego w technologii ortopedycznej zostały opracowane następujące stopnie mobilności:

Niski stopień mobilności


Osoby poruszające się tylko w pomieszczeniach mają niski stopień mobilności. Są one zdolne do pokonywania krótkich odległości na płaskiej powierzchni i z małą prędkością.

Umiarkowany stopień mobilności


Osoby o ograniczonej możliwości chodzenia na wolnym powietrzu mają umiarkowany stopień mobilności. Są one również w stanie chodzić po nierównych powierzchniach i pokonywać niskie przeszkody, takie jak krawężniki i stopnie.

Wysoki stopień mobilności


Wysokim stopniem mobilności charakteryzują się osoby o nieograniczonych możliwościach poruszania się na wolnym powietrzu. Mogą chodzić po niemal każdej powierzchni i z różnymi prędkościami, także na dłuższych dystansach. Są w stanie pokonać większość przeszkód, mogą pracować, a także uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych oraz innych.

Szczególnie wysoki stopień mobilności


Nieograniczone możliwości chodzenia na wolnym powietrzu ze szczególne wysokimi wymaganiami. Osoby takie są w stanie sprostać nawet trudniejszym wyzwaniom w sporcie, środowisku pracy lub w czasie wolnym z pomocą swoich protez.