Terminologia techniczna dotycząca kończyn górnych

Odwodzenie


Na ogół odnosi się do ruchu w kierunku od środka ciała. W protetyce ręki termin ten opisuje ruch palców od siebie (otwieranie dłoni) lub rozszerzanie czy rozdzielanie palców.

Przywodzenie


Ruch w kierunku środka ciała. W protetyce ręki oznacza ruch palców do siebie(zamykanie dłoni).

ADL (Activities of Daily Living - czynności życia codziennego)


Codzienne czynności, takie jak ubieranie się, jedzenia, spanie, chodzenie do toalety

Amputacja


Amputacja jest to przecięcie kości w tkance zdrowej lub rozdzielenie kości w stawie. Istnieją różne poziomy amputacji.

Poziom amputacji


Poziom amputacji jest poziomem (wysokością), na którym jest odjęta część ciała jest. Poziomami amputacji w protetyce kończyn górnych są:

 • Amputacja palca/kciuka
 • Częściowa amputacja dłoni
 • Amputacja nadgarstka/poniżej nadgarstka
 • Amputacja rąk
 • Amputacja przedramienia (amputacja poniżej łokcia)
 • Wyłuszczenie w stawie łokciowym
 • Amputacja ramienia (amputacja powyżej łokcia)
 • Amputacja interthoracascapular

System Axon-Bus


Słowo "Axon-Bus" odnosi się do jednolitego standardu komunikacji między elementami protez. Ponadto system Axon-Bus jest samodzielnym systemem protetycznym. Jego najważniejszym elementem jest ręka Michelangelo. Użytkownicy mają możliwość korzystania z większej funkcjonalności ręki.

Obustronna


Po obu stronach, czyli obejmuje na przykład oba ramiona lub obie nogi

Komunikacja cyfrowa komponentów protetycznych


Jest to rodzaj komunikacji między elementami protez. Korzyści obejmują:

 • Wysoką odporność na zakłócenia
 • Szybką i bezpieczną transmisję danych

Cyfrową kontrolę protezy


Prędkość protezy, można ją zmieniać np. podczas otwierania i zamykania, obracania lub podnoszenia i opuszczania.

Dysmelia


Wrodzona wada, zróżnicowana w zależności od następujących poziomów:

 • Amelia: brak całej kończyny.
 • Fokomelia: ręka lub jej części są połączone bezpośrednio z ramieniem.
 • Ektromelia: brakuje sekcji pośredniej kości długiej, ręka jest zachowana (wada podłużna).
 • Peromelia: brakuje części ramienia.

Protezy hybrydowe


W protezach hybrydowych zawsze jednoczesne zastosowanie mają dwie różne technologie. Na przykład protezy zasilane zewnętrznie (MyoHand) mogą być połączone z protezami uruchamianymi przez ciało (przegub łokciowy) w górnym zamocowaniu ramienia. Otwieranie i zamykanie ręki jest zewnętrznie zasilane prądem elektrycznym (miosygnały), podczas gdy zginanie i prostowanie przedramienia w tym przypadku wykonywane jest przy użyciu uprzęży uruchamianej przez ciało.

Integralny system akumulatora


Wbudowanego na stałe akumulatora nie można wyjmować do ładowania.

Przeciwległa


Strona, która znajduje się naprzeciwko strony upośledzonej.

System zawieszenia - pin


Pin i zamek blokujący razem z linerem.

Liner


Liner jest to nakładka podobna do skarpety zakładana na kikut kończyny, działa jako pewnego rodzaju "druga skóra" pomiędzy ruchomą miękką tkanką kikuta a twardym lejem protezy. Chroni i stanowi wyścielenie dla delikatnych i wrażliwych na nacisk obszarów kikuta i łączy kikut z protezą. Linery są elastyczne i przyjazne dla skóry, lecz na tyle stabilne, aby zapobiec niepożądanemu wydłużeniu. Linery na kończynę górną zapewniają użytkownikowi komfort i bezpieczeństwo.

Mioelektryczne protezy ramion


Protezy mioelektryczne są protezami zasilanym zewnętrznie. Każdy skurcz mięśni wytwarza napięcie elektryczne na skórze, które jest używane do sterowania protezą napędzaną elektrycznie.

Pasywne protezy ramion


Pasywne protezy ramion nosi się w celu przywrócenia wyglądu zewnętrznego i preferują je użytkownicy, dla których ich zewnętrzny wizerunek jest szczególnie ważny. Jednak możliwości funkcjonalne są ograniczone do prostego chwytania przedmiotów.

Proporcjonalna


Siłą i szybkością chwytu można sterować przez sygnały mięśniowe o różnej mocy.

Propriocepcja


Sprzężenia z receptorami w tkance (skóra, mięśnie, torebka, ścięgno).

Supinacja


Obrót na zewnątrz ręki poprzez obracanie przedramienia tak, że kość promieniowa i łokciowa są równoległe do siebie po obrocie. Przy zwisającym ramieniu, dłoń zwrócona jest do przodu (w przypadku stóp: podnoszenie wewnętrznej krawędzi stopy przy jednoczesnym opuszczaniu zewnętrznej krawędzi).

Proteza testowa


Proteza przeznaczona do sprawdzania kształtu i objętości leja, funkcji i konstrukcji protezy ostatecznej.

Proteza ramienia sterowana mechanicznie


Protezy ramienia sterowane mechanicznie są protezami uruchamianymi przez ciało. Są "aktywnymi chwytliwymi ramionami" których funkcje protetyczne są sterowane przez własną siłę ciała pacjenta, np. kikutem i/lub obręczą barkową. Ruchy są przenoszone na protezę poprzez uprząż zakładaną na ciało.