Zaopatrzenie protetyczne

Po amputacji powinieneś być zaopatrzony w protezą najbardziej odpowiadającą Twoim możliwościom i potrzebom. Możliwości Twojej protezy zależą od wielu czynników i okoliczności.

Do czynników wpływających na wybór odpowiedniej dla Ciebie protezy należą: sprawność fizyczna i stan zdrowia, poziom amputacji, Twoje wymagania wobec protezy, środowisko w którym żyjesz, miejsce i rodzaj pracy i inne. Technik ortopeda pomoże w dokonaniu właściwego wyboru, uwzględniając wszystkie aspekty i będzie współpracował z Tobą podczas całego procesu zaopatrzenia.


Protezy

Jak w przypadku technologii medycznej generalnie, rozwój protez oparty jest na wzorcach pochodzących z natury. Nowoczesne, zaawansowane technologicznie protezy także stale zbliżają się do tego ideału. Odczuwanie bodźców stanowi tutaj szczególne wyzwanie, ponieważ jest bardzo trudne do odtworzenia. Już teraz Twoja proteza spełnia wiele funkcji: Pozwala odzyskać w znacznym stopniu utraconą mobilność i pozwala uzyskać samodzielność w codziennym życiu, baz korzystania z pomocy innych osób. Używając protezę unikasz problemów z postawą ciała i zaburzeniami równowagi, które mogą powstać na skutek ubytku masy amputowanej kończyny. Noszenie protezy zapobiega także przeciążaniu nogi zachowanej, co mogłoby powodować problemy zdrowotne w przyszłości.

Twój technik ortopedyczny

Proces zaopatrzenia w protezę ostateczną rozpoczyna się w momencie wygojenia kikuta i Twojego powrotu do dobrej kondycji fizycznej. Jednak skontaktuj się z technikiem ortopedą wcześniej, zaczynając od pytań dotyczących Twoich możliwości i potrzeb. Zbada on wcześnie kikut krótko po amputacji aby określić kiedy możliwe będzie wykonanie protezy tymczasowej.

Po wstępnym badaniu technik ortopeda przedyskutuje z Tobą różne opcje zaopatrzenia i zaproponuje najlepsze rozwiązanie. Trzy kwestie są tutaj zasadnicze:

  • Wybór odpowiednich elementów

  • Lej protezy

  • Ustawienie ( wyosiowanie) wszystkich komponentów

Powyższe tematy muszą zostać wyczerpująco przedyskutowane, aby efekt końcowy spełniał oczekiwania Twoje i zespołu terapeutycznego. Dopiero wtedy powinien rozpocząć się proces wykonania i dopasowania leja protezowego oraz montażu całej protezy w oparciu o system mobilności Mobis®. Ostateczną protezę wykonuje się znacznie później, może ona być uzupełniona pokryciem kosmetycznym.

Ustawienie (osiowanie) protezy

Gdy właściwie dopasuje się lej protezowy, po kilku próbach i zmianach, łączy się lej z pozostałymi elementami protezy. Proces ten różni może przebiegać różnie u każdego pacjenta, ponieważ dużą rolę odgrywają na przykład budowa ciała, wzrost i sprawność użytkownika.

Technik ortopeda dokonuje ustawienia na podstawie wyników badań oraz technicznych wytycznych, różnych dla poszczególnych komponentów.

Po wykonaniu protezy konieczne są zawsze dodatkowe dopasowania i modyfikacje – jest to normalne, ponieważ pod wpływem obciążenia zmienia się kikut i Twoje możliwości oraz umiejętności. Przy pomocy urządzeń , takich jak L.A.S.A.R Posture, technik ortopeda sprawdza każdorazowo bieżące ustawienia i dokonuje niezbędnych modyfikacji. Od tego momentu możesz rozpocząć naukę stawiania pierwszych kroków w nowej protezie.