System Harmony

John polega na Harmony E2 podczas pieszych wędrówek

Aktywne podciśnienie
Korzyści w pigułce

Pewny chwyt

System Harmony utrzymuje protezę pewnie na miejscu. Kikut, liner i lej protezy tworzą razem jedność, a użytkownik uzyskuje kontrolę dzięki pełnemu kontaktowi kikuta z lejem protezy. Zetknięcie stopy protetycznej z nawierzchnią jest natychmiastowo odczuwalne, dzięki czemu chodzenie jest bezpieczniejsze i łatwiejsze do kontrolowania.

Zarządzanie objętością

Jako użytkownik protezy jesteś świadomy, że objętość kikuta może ulec wahaniom w ciągu dnia. System Harmony zapobiega tym wahaniom, a twoja proteza jest zawsze pewnie osadzona.

Niewielka, lekka i cicha

Elektroniczna pompa Harmony E2 jest niewielka, lekka i bardzo cicha, nawet podczas cyklu pompowania. Co więcej, poziom próżni może być utrzymany nawet po odłączeniu pompy w celu jej naładowania.

Zintegrowane tłumienie wstrząsów.

W modelu mechanicznej pompy Harmony P3, pierścień funkcyjny dostarcza wygodnej absorbcji wstrząsów - przy każdym stawianym kroku. Pozwala na naturalne ruchy obrotowe które pojawiają się automatycznie podczas chodzenia, podczas gdy siły oddziałujące na kikut podczas chodzenia są znacznie zmniejszone.

Triton Harmony

Węglowa stopa protetyczna Triton Harmony łączy wysoką funkcjonalność stopy Triton z technologią Harmony: licznych użytkowników przekonuje płynne przenoszenie ciężaru, doskonały zwrot energii oszczędzający siły podczas chodzenia, bezpieczeństwo poruszania się oraz mechanizm aktywnego podciśnienia systemu Harmony.


Akcesoria


Powiązane produkty