Przegub kolanowy 3R60

Model 3R60 EBS jest wieloosiowym, sterowanym hydraulicznie przegubem kolanowym. Oparty o model naturalnego kolana, zapewnia regulowane zginanie przegubu pod obciążeniem w czasie chodzenia.


Dwie miniaturowe jednostki hydrauliczne kontrolują opór zginania w przegubie kolanowym

Model 3R60 jest policentrycznym przegubem kolana. Inteligentny miniaturowy system hydrauliczny steruje ruchem wahadłowym dolnej części protezy podczas fazy wymachu. Oznacza to, że zginanie i prostowanie przegubu kolana jest tłumione przez odpowiedni opór stawiany przez miniaturowe elementy hydrauliczne. Właściwości tłumiące mechanizmu hydraulicznego zostały precyzyjnie dopasowane do potrzeb użytkowników protez o umiarkowanym poziomie aktywności. W fazie podporu, kiedy proteza podtrzymuje ciężar ciała podczas chodzenia, jednostka o nazwie EBS, znajdująca się w modelu 3R60, steruje ruchem zginającym rozpoczynającym się od uderzenia pięty o podłoże aż do następującego później ruchu prostującego. Ten harmonijnie wytłumiony wzorzec ruchy w fazie podporu jest oparty na fizjologicznym wzorcu chodu. Wynikają z tego takie korzyści jak wzorzec chodzenia zbliżony do fizjologicznego oraz tłumienie wstrząsu przy zetknięciu protezy z podłożem, redukcja sił oddziałujących na kikut, miednicę i kręgosłup. Bezpieczeństwo w fazie podparcia jest zwiększone dzięki zapobieganiu niezamierzonego, nagłego zgięcia przegubu. Ograniczone zginanie w fazie podparcia pozwala użytkownikowi schodzenie krok po kroku przy maksymalnym nachyleniu powierzchni około 10°. Dzięki wieloosiowemu projektowi modelu 3R60 EBS, proteza nogi skutecznie skraca się w fazie wymachu, zmniejszając ryzyko potknięcia się przez użytkownika.

Osie

Model 3R60 ma łącznie pięć osi. Dla użytkownika oznacza to zwiększoną ochronę przed niechcianym ugięciem kolana podczas fazy podporu. W fazie wymachu przegub skraca długość protezy o ponad 25 mm, w zależności od kąta zgięcia. To pozwala użytkownikowi na zachowanie bezpiecznej odległości między protezą w podłożem w fazie wymachu, co znacząco zmniejsza ryzyko potknięcia.

Niestandardowe elementy łączące

Odpowiedni dla wszystkich poziomów amputacji dzięki indywidualnie dopasowanym elementom łączącym.

Miniaturowe elementy hydrauliczne

Policentryczny przegub posiada pięć osi ułożonych w formie pierścienia. Ten wyszukany projekt pozwala na dwa różne tryby pracy przegubu:

Tryb fazy wymachu oraz tryb zgięcia fazy podporu. Dwie specjalnie skonfigurowane miniaturowe jednostki hydrauliczne sterują oboma trybami.

Kąt zginania

Ekstremalnie wysoki kąt zgięcia 175° daje większą swobodę poruszania się.Korzyści w pigułce

Zdolność ponownego łatwego chodzenia

Regulowane zginanie do kąta 15° w fazie podporu odciąża obie kończyny. Redukcja sił oddziałujących na kikut, miednicę oraz kręgosłup umożliwia przybliżone naśladowanie zdrowego, fizjologicznego chodu.

Kucanie

Mała waga i bardzo duży kąt zgięcia 175° pozwala na większą swobodę ruchu - szczególnie kiedy musisz wsiąść do samochodu, lub siedzieć w ograniczonej przestrzeni w samolocie lub pociągu.

Zmniejszone ryzyko potknięcia

Dzięki wieloosiowej konstrukcji przegubu, proteza skraca się podczas fazy wymachu, skutecznie zmniejszając ryzyko potknięcia.

Chodzenie po pochyłościach

Wygodne, bardziej bezpieczne chodzenie nawet po trudnym terenie lub pochyłościach nawet do 10° nachylenia.

Zmniejszone ryzyko

Przegub oferuje zwiększoną ochronę podczas ryzykownych sytuacji: użytkownik zawsze może zgiąć przegub w sposób kontrolowany bez opóźnienia, więc istnieje mniejsze ryzyko niż w przypadku blokujących przegubów kolanowych.

Zróżnicowane tempo chodzenia

Łatwa kontrola fazy wymachu i zbliżony do naturalnego ruch wahadłowy podudzia umożliwiają harmonijny, naturalny sposób chodzenia, nawet przy różnym tempie chodzenia.

Przegub kolanowy 3R60 Pro

Model 3R60 Pro działa na tej samej zasadzie co model 3R60 EBS, lecz został zmodyfikowany na kilka sposobów.

Model 3R60 Pro jest mniejszy, bardziej kompaktowy i lżejszy niż 3R60 EBS i jest odpowiedni dla użytkowników o wadze do 75 kilogramów.

Progresywne tłumienie w fazie podporu jeszcze skuteczniej steruje ruchami zginającymi i prostującymi pod obciążeniem. Dzieje się tak szczególnie przy szybkim tempie chodzenia, kiedy siły oddziałujące na protezę są większe niż podczas wolnego lub umiarkowanego tempa chodu.

Idealne połączenie elementów

Natura jako model

Stopa protetyczna Trias, wykonana z włókna węglowego sprawdziła się jako solidna, wysokiej jakości stopa protezowa dla użytkowników o umiarkowanym poziomie aktywności. Jej trójkątny, zaokrąglony kształt odzwierciedla budowę ludzkiej stopy, wyróżniając stopę jako przykład przeniesienia rozwiązań natury do technologii ortopedycznej. Elementy pięty oraz przedstopia naśladują strukturę łuku ludzkiej stopy. Sprężyna bazowa łączy te elementy ze sobą, aby zagwarantować pracę stopy Trias jako spójnej jednostki.

Funkcjonalność

Wstrząs przy zetknięciu pięty z podłożem jest łagodnie wytłumiany, po czym następuje naturalne przeniesienie ciężaru. Energia zgromadzona w układzie podczas kontaktu pięty jest ponownie wyzwolona przy oderwaniu palców. Bezpieczny, kontrolowany, oszczędzający energię sposób poruszania zwiększa zaufanie użytkownika do protezy. Stopa protezowa dostosowuje się do zróżnicowanego tempa kroków i nierównej powierzchni bez zmniejszenia komfortu, jednocześnie zmniejszając obciążenie zdrowej kończyny.

Poza standardową wersją osłony stopy (o wysokości pięty 10 mm) dostępna jest również węższa wersja (wysokość pięty 20 mm). Pozwala to na bardziej zróżnicowany wybór obuwia.

Dane techniczne

Charakterystyka Wartość
MOBIS 2-3
Maksymalna waga użytkownika 3R60 EBS - 125kg / 3R60 pro - 75kg
Waga 3R60 - 845g / 3R60-pro – 770g
Maksymalny kąt zgięcia 175°


Akcesoria