Przegub biodrowy 7E9

Przegub biodra 7E9

Niewielki, lekki i silny

Niezwykle wydajny miniaturowy system hydrauliczny tworzy serce przegubu biodrowego 7E9, harmonijnie tłumiącego ruchy biodra zarówno w fazie wymachu jak i podporu. Ma to na celu umożliwienie użytkownikowi protezy osiągnąć wzór chodu znacznie zbliżony do wzorca fizjologicznego. Dzięki różnorodnym możliwościom dopasowania elementów oraz dużej maksymalnej wadze ciała użytkownika, przegub jest odpowiedni dla osób których miednica została zachowana (wyłuszczenie biodrowe) oraz również dla osób u których część miednicy została usunięta (hemipelvektomia).

Korzyści w skrócie:

  • Wytłumiony, kontrolowany kontakt pięty z podłożem
  • Znacząca redukcja tylnego zgięcia miednicy, harmonijne prostowanie biodra
  • Kontrolowane i płynne przeniesienie ciężaru na protezę przy pełnym obciążeniu
  • Niewielki, lekki i odpowiedni dla osób o wadze ciała do 125 kilogramów