Kenevo – elektroniczny przegub kolanowy

Odzyskaj swoje poczucie bezpieczeństwa

Kenevo - Carolyn & Robert

Korzyści w skrócie

Siadanie ze wsparciem

Kenevo automatycznie wykrywa, kiedy siadasz i zapewnia Ci wówczas wsparcie. Nawet jeśli ruch jest powolny, przegub pozostaje pod kontrolą, ponieważ staw zgina się odpowiednio wolno. Ta cecha sprawia, że Kenevo jest bardzo stabilną protezą nogi. Siadając, rękami można trzymać się fotela lub pomocy do chodzenia.

Wsparcie podczas wstawania

Podczas wstawania możliwe jest przemieszczenie ciężaru ciała na Kenevo. Nawet jeśli trzeba się zatrzymać w trakcie ruchu, nie jest to problem - proteza nogi reaguje natychmiast i umożliwia przerwę ze zgiętym kolanem. Jest to funkcja służąca zachowaniu równowagi i stabilności.

Większe bezpieczeństwo

Krawędzie dywanu, progi lub inne przeszkody grożące potknięciem nie powinny stanowić trudności. Stosując system antypotknięciowy Plus, Kenevo rozpoznaje, kiedy użytkownik się potknął i grozi mu upadek lub gwałtowne zatrzymanie. Staw kolanowy przełącza się natychmiast na wysoką odporność na zgięcia.

Funkcja dla wózka inwalidzkiego

Kenevo ułatwia także siedzenie na wózku inwalidzkim. Za pomocą tylko jednego ruchu ręki, staw kolanowy można zablokować między położeniem lekko zgiętym do niemal wyprostowanej nogi. Zapobiega zahaczaniu przez protezę nogi o podłoże.

Funkcja stania

Niezależnie od wybranego trybu działania, Kenevo zapewnia najwyższe możliwe bezpieczeństwo podczas stania. W trybie działania A B, bezpieczeństwo jest gwarantowane przez zablokowaną fazę podporu. Faza podporu dotyczy chwil, gdy stoi się na podłożu w protezie. W bardziej dynamicznym trybie działania C, stabilne stanie jest możliwe dzięki intuicyjnej funkcji podporu, nawet przy zgiętym kolanie.

Unikalne rozpoczynanie fazy przenoszenia

Faza przenoszenia dotyczy momentu stawiania kroku, podczas którego proteza wykonuje ruch wahadłowy, podczas gdy druga noga przetacza się od pięty do palców po ziemi. W trybach działania B i C faza przenoszenia załącza się niezawodnie nawet przy małych krokach i przy zmiennym obciążeniu, np. przy stosowaniu pomocy do chodzenia. Nawet gdy idzie się bardzo powoli pozostaje wystarczający prześwit nad podłożem podczas ruchu przenoszącego. Wszystko to zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.

Funkcjonalność

Kenevo posiada trzy tryby działania. Daje to unikalną możliwość dostosowania przegubu do indywidualnych potrzeb użytkownika i rozwijania jego umiejętności, na przykład w trakcie rehabilitacji. Państwa Technik Ortopeda ustawi staw kolanowy w odpowiednim trybie działania.

Tryb A: Tryb zablokowany

W trybie A staw kolanowy Ottobock jest zablokowany i nie inicjuje fazy przenoszenia. Tak więc, Kenevo, jako stabilna proteza, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i nie stwarza ryzyka nieoczekiwanych ruchów.

W związku z tym, tryb zablokowany jest odpowiedni, tylko jeśli ma się niewielką sprawność kikuta kończyny, zwykle tylko do powolnego pokonywania w pomieszczeniach niewielkich odległości.

Tryb B: Tryb półzablokowany bez zgięcia w fazie podporu

W trybie B staw jest zablokowany podczas całej fazy podporu. Odblokowuje się on po rozpoczęciu ruchu nogi w fazie przenoszenia. Jest to w dużej mierze niezależne od wzorca chodu i korzystania z innych pomocy do chodzenia. Kenevo rozpoczyna fazę przenoszenia zawsze odpowiedniej chwili.

Ten tryb działania jest szczególnie przydatny w przypadku umiarkowanej sprawności kikuta kończyny, pokonywania krótkich dystansów i powolnego chodzenia.

Tryb B +: Tryb półzablokowany ze zgięciem w fazie podporu

Ten tryb działania przypomina tryb B, lecz jest uzupełniony o zgięcie do kąta 10° w fazie podporu, podczas uderzenia pięty. To co brzmi technicznie oznacza w praktyce, że można chodzić po umiarkowanych pochyłościach. Gdy tylko pięta uderzy o ziemię, kolano nieznacznie się zgina. Powoduje to ruch, który wygląda bardziej naturalne.

Ten tryb jest odpowiedni, jeśli zaufanie użytkownika do protezy jest już na tyle duże, że można chodzić ze zgięciem w fazie podporu.

Tryb C: Tryb odblokowany

Bardziej naturalne chodzenie, o tym samym wysokim poziomie bezpieczeństwa, można uzyskać w trybie odblokowanym. W przeciwieństwie do innych trybów działania, faza podporu w trybie C nie jest zablokowana, ale charakteryzuje się wysokim tłumieniem. Umożliwia to poruszanie się z pomocą udowej protezy na równym podłożu, pochyłościach i schodach. Faza przenoszenia może zostać zainicjowana wcześniej, co ułatwia bardziej dynamiczne ruchy.

Tryb działania C jest odpowiedni dla osób, które osiągnęły umiarkowaną sprawność kikuta kończyny, są w stanie radzić sobie w różnych codziennych sytuacjach oraz poruszają się na krótkich oraz średnich dystansach na zewnątrz pomieszczeń.


Akcesoria

Powiązane produkty