Przegub kolanowy 3R62 Pheon

Przegub kolanowy 3R62 Pheon

Nowa jakość chodzenia dla użytkowników Mobis 2

Mechaniczny przegub kolanowy 3R62 Pheon jest idealny dla użytkowników protez, którzy charakteryzują się niską mobilnością, ponieważ zapewnia on odpowiednią funkcjonalność podczas całego cyklu chodu.

Jednocześnie 3R62 wspomaga cel terapeutyczny polegający na przywróceniu zdolności do stania i umiarkowanej zdolności chodzenia w pomieszczeniach oraz na zewnątrz. Dzięki zintegrowanej opcjonalnej blokadzie, którą może aktywować lub dezaktywować Twój protetyk, przegub kolanowy 3R62 Pheon zapewnia ukierunkowane wsparcie dla terapii poamputacyjnej - od początkowych ćwiczeń stania i chodzenia z protezą tymczasową, po protezę ostateczną.

Opcjonalna blokada wchodzi w skład wersji standardowej. Dwie nowe wersje dodatkowe, 3R62=N i 3R62=1-N, nie posiadają tej opcji i dlatego są odpowiednie do protez ostatecznych dla osób, które nie wymagają tej dodatkowej kontroli stania.