Ręka Transcarpal

Ręka Transcarpal 8E44

Ręka protetyczna wyznaczająca nowe standardy

Jako kluczowy element w układzie ruchu, nasze ręce pełnią wiele ważnych funkcji w codziennym życiu. Po amputacji, dotknięte nią osoby chcą być pewne, że nauka używania protezy będzie łatwa, a sama proteza zapewni funkcje zbliżone do naturalnych. Dzięki ręce (z kontrolerem DMC plus), szybkość i siła chwytania są naturalnie kontrolowane przez sygnały pochodzące z mięśni. Oba czynniki automatycznie dopasowują się do zmieniających sygnałów wysyłanych przez mięśnie.

Ręka protetyczna DMS plus nie tylko odpowiada z dużą czułością, ale jest również wyposażony w unikalny mechanizm zabezpieczający. Ten mechanizm „przełącznika ręki“ zapewnia mocny chwyt, na przykład dookoła obiektu, a zwolnienie uchwytu następuje po wysłaniu silnego sygnału przez mięśnie. Dzięki temu można uniknąć niezamierzonego poluzowania chwytu. Technik ortopeda chętnie udzieli dalszych informacji na temat produktu.