Przegub kolanowy do biegania 3S80 Sport

Dla ambitnych sportowców

Sportowy przegub kolanowy musi wytrzymać silne obciążenia które oddziałują na protezę podczas biegania. Opatentowana technologia hydrauliki rotacyjnej, użyta wcześniej w modelu 3R80, została zmodyfikowana na potrzeby modelu 3S80 Sport. Dodatkowo, przegub został wyposażony w ręczną regulację. Zwarty i solidny model 3S80 Sport został zoptymalizowany na potrzeby uprawiania wszelkich dyscyplin biegowych.

Proteza kończyny dolnej wyposażona w przegub 3S80 umożliwia swobodne zginanie aż do kąta około 60°. Nawet przy szybkim tempie kroków, harmonijna kontrola wymachu jest zapewniona dzięki tłumieniu ruchu prostującego podczas całej fazy prostowania. Opór przegubu zwiększa się znacznie tuż przed osiągnięciem końcowej pozycji. Opór kontrolujący fazy podporu i wymachu może być oddzielnie regulowany.