Polityka prywatności

Niezwykle duży nacisk kładziemy na ochronę danych osobowych, które są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane w trakcie Państwa wizyty na naszej stronie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (określane jako: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Otto Bock Polska Sp. z o.o, ul. Koralowa 3, 61-029 Poznań.

Wprowadzanie danych osobowych (np. adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu itp.) w ramach naszej strony internetowej jest całkowicie dobrowolne. Firma Otto Bock HealthCare GmbH i Otto Bock Polska Sp. z o.o. wyraźnie oświadczają, że dane te nie są udostępniane osobom trzecim i są wykorzystywane wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do:

a) Prawo do sprostowania danych
b) Prawo do usunięcia danych
c) Prawo dostępu do danych
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania
e) Prawo do przeniesienia

W każdej chwili można zgłosić swoje żądanie. Wystarczy, że wyślesz wiadomość e-mail na adres: kontakt@ottobock.pl. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Używanie Twoich danych osobowych umożliwia nam komunikację dotyczącą świadczenia usług, m.in. kontakt związany z wykonywaniem umowy, przetwarzanie zgłoszeń gwarancyjnych, reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Ponadto używamy Twoich danych w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Ottobock (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

1. dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu,
2. informacje na temat warunków umowy o wykonaniu i zakupie zaopatrzenia,
3. informacje na temat płatności i historię płatności,

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe udostępniane są podmiotom należącym do grupy Otto Bock HealthCare GmbH, firmom przewozowym, firmom obsługującym płatności, firmom księgowym, bankom, obsyłającym platformy marketingowe. Zgodnie z przepisami prawa Twoje dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom publicznym.

Nasza strona internetowa gromadzi dane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych i prywatności w oparciu o technologie Google Inc. (m.in. Google Analytics) Automatyczne zbieranie danych ma służyć celom statystycznym, a w efekcie przyczynić się do optymalizacji strony internetowej i marketingu online. W czasie odwiedzin naszej strony pozyskiwane są informacje obejmujące, w szczególności, nazwę dostawcy usług internetowych, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, a także odwiedzane strony, w tym wszelkie słowa kluczowe i strony internetowe, z których uzyskano dostęp do naszej witryny. We wszystkich przypadkach dane przetwarzane są anonimowo, tj. przypisanie konkretnych danych osobowych do odpowiedniej osoby jest niemożliwe.
W niektórych przypadkach korzystamy z mechanizmu Google reCAPTCHA do sprawdzania czy działania danego użytkownika nie są wywoływane przez oprogramowanie udające ludzi, czyli tak zwane "roboty".

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie w linii adresowej przeglądarki, gdy zmieni się z "http: //" na "https: //", a ikona kłódki jest wyświetlana na pasku adresu przeglądarki. Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Mimo starannego audytu nie ponosimy odpowiedzialności za linki zewnętrzne. W rezultacie dystansujemy się od stron internetowych, których właścicielami są osoby trzecie, na których umieszczone są linki prowadzące do naszej strony internetowej, a w szczególności w przypadkach jakichkolwiek naruszeń przepisów prawnych.

Za pomocą wszelkich technicznych i organizacyjnych środków ostrożności dążymy do zapewnienia, aby Państwa dane osobowe nie zostały udostępnione osobom trzecim. Jednak nie jesteśmy w stanie zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa Państwa danych w przypadku komunikacji cyfrowej.

Formularz kontaktowy

Aby móc odpowiedzieć na pytania lub komentarze za pośrednictwem formularza kontaktowego, możemy poprosić o podanie adresu e-mail oraz opcjonalnie imienia i nazwiska lub numeru telefonu. Możemy przetwarzać te dane na podstawie artykułu 6(1)(f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, ponieważ są one niezbędne do odpowiedzi na Twoje pytania.


Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając w poniższy link. Plik cookie (opt-out) zostanie tak ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas kolejnych wizyt na stronie: .