Jaka jest moja diagnoza?

Obrazy kliniczne w neurorehabilitacji

Nerwy mogą ulec uszkodzeniu z powodu różnych chorób. Można od razu wybrać urządzenie medyczne z lekarzem lub technikiem ortopedą, gdy tylko przyczyny i stopień uszkodzenia nerwów zostaną określone. Celem jest tu realizowanie najlepszej funkcjonalności urządzenia medycznego. Konsultacja z lekarzem i znajomość przyczyny uszkodzenia nerwów, są tu szczególnie istotne.


Udar mózgu

Za pomocą nowoczesnych urządzeń medycznych, Ottobock realizuje cel, jakim jest skupianie się bardziej na rehabilitacji, która następuje po fazie intensywnej opieki nad pacjentem.

Więcej

Stwardnienie rozsiane

Gdy pacjenci ze stwardnieniem rozsianym cierpią na spastyczność, zaleca się regularną fizykoterapię (fizjoterapię) i/lub korzystanie z urządzeń medycznych, takich jak ortezy.

Więcej

Uraz mózgu

Zakres, w jakim uraz mózgu zaburza funkcjonowanie organizmu jest bardzo zróżnicowany. Ortezy i funkcjonalna stymulacja elektryczna wspomagają rehabilitację w przypadku ograniczonych zdolności motorycznych.

Więcej

Niekompletny uraz rdzenia kręgowego

W przypadku niekompletnego urazu rdzenia kręgowego, część rdzenia ulega uszkodzeniu. Stopień urazu rdzenia prowadzi do różnego rodzaju porażeń.

Więcej