Uraz mózgu

Co to jest uraz mózgu?

Skutki urazu mózgu są bardzo zróżnicowane: drobne urazy mózgu nie wymagają żadnego lub tylko ambulatoryjnego leczenia. Intensywna terapia i operacja, są wymagane w przypadku poważnych obrażeń, a uraz mózgu może być nawet śmiertelny w przypadku obrażeń najpoważniejszych. Ze względu na różnorodne skutki, wszystkie odmiany są ujęte jednym terminem „uraz mózgu”.

Przyczyny są różne. Na czaszkę oddziałuje siła, która uszkadza mózg. Dzieje się tak często w wypadkach komunikacyjnych lub upadkach i ulec im mogą ludzie w każdym wieku.

Na podstawie aktualnych wyników Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), każdego roku od 54 do 60 milionów ludzi na całym świecie doznaje urazów mózgu. Od 2,2 do 3,6 mln z tych urazów leży w zakresie od średnich do ciężkich. W Niemczech każdego roku dotkniętych jest ponad 280 tysięcy osób, w tym około 73.000 dzieci i młodzieży.


Jakie są konsekwencje urazu mózgu?

W celu określenia stopnia urazu mózgu stosuje się klasyfikację według skali Glasgow Coma Scale (GCS). 13-15 punktów wskazuje na niewielki uraz, 9-12 punktów na umiarkowany, a 3-8 punktów na poważny uraz mózgu. W połączeniu z dodatkowymi wynikami badań neurologicznych, określona wartość stanowi jasne rokowania dla pacjenta. Często dyskutuje się, czy zjawisko znane jako uraz kręgów szyjnych, bez bezpośredniego wywierania siły na czaszkę, może spowodować obrażenie mózgu i w rzeczywistości stanowi uraz mózgu.

Gdy układ nerwowy jest upośledzony w wyniku urazu mózgu, wpływa to na motorykę ciała, niekiedy w długim okresie. Terapia zajęciowa i fizyczna w połączeniu z ortezą lub także z funkcjonalną stymulacją elektryczną, pomaga ponownie nauczyć się pewnych ruchów lub skompensować ograniczenia w możliwie najwyższym stopniu.