Funkcjonalna stymulacja elektryczna (FSE)

Gdy nienaruszony nerw już nie odbiera sygnałów z centralnego układu nerwowego (CUN), wówczas możliwe powinno być sztuczne stymulowanie nerwów! Taki był wniosek wyciągnięty przez naukowców, który doprowadził ich do rozwoju funkcjonalnej elektrostymulacji (FSE) ciała. FSE jest najbardziej postępowym rozwiązaniem w dziedzinie neurostymulacji. Na przykład MyGait jest stymulatorem powierzchniowym w przypadku osłabienia zginacza grzbietowego stopy, który stymuluje nerw z zewnątrz. W raportach mediów neuroimplant nazywany jest także stymulatorem mięśni lub protezą nerwów. W końcu jest to nerw, który wysyła sygnał do mięśni – pozwalając Wam na poruszanie się.


MyGait

MyGait aktywuje nerw strzałkowy w przypadku osłabienia zginacza grzbietowego stopy. Odbywa się to za pomocą funkcjonalnej stymulacji elektrycznej (FSE). Stopa podnosi się ponownie - zawsze w odpowiednim czasie.

Więcej